Proiect nou în zona Fălticeni. Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada 2023-2027Diverse

Proiect nou în zona Fălticeni. Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada 2023-2027

       Accesări: 1325

Implementare proiect – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud est pentru perioada 2023-2027

La data de 25.09.2023, Asociația Grupul de Acțiune locală Suceava Sud Est a semnat Decizia de finanțare nr.19100000012313500039 prin care a fost aprobat proiectul cu titlu – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud est pentru perioada 2023-2027.

În vederea realizării proiectului, GAL-ul a obținut un ajutor financiar nerambursabil finanțat prin PNDR -axa LEADER în valoare maximă de 18.957,68 euro și va consta în rambursarea cheltuielilor eligibile astfel:

 • 1. Cheltuielile pentru animarea teritoriului prevăzute la capitolul I din Bugetul indicativ se vor acorda în funcție de nr. de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat respectiv 0,22 euro/locuitor și nu vor depăși suma de 3.958,68 euro;
 • 2. Cheltuielile legate de elaborarea SDL prevăzute în capitolul II din Bugetul indicativ se vor încadra în valoarea maximă de 14.999,00 euro.

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea capacității de colaborare la nivel local, necesară pentru elaborarea unei strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriul GAL Suceava Sud Est.
 • Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele cu scopul de a pregăti și implementa o strategie de dezvoltare locală integrată pentru zona Suceava Sud Est

In vederea implementării proiectului de elaborare SDL asociația va organiza în perioada următoare activități de informare, consultare.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Scopul lor este acela de implicare a tuturor actorilor și factorilor interesați în dezvoltarea teritoriului asigurându-se astfel creșterea transparenței în procesul de luare a deciziilor.

Acțiunile vor face posibilă identificarea principalelor probleme, nevoi, oportunități de la întreg nivelul micro-regiunii prin consultarea tuturor factorilor interesați.

Vor fi colectate informații și documente pentru ca echipa de realizare a SDL să poată alcătui profilul exact al zonei, analiza swot, prioritățile, măsurile, obiectivele la aceste activități sunt invitați să participe membrii GAL, parteneri din teritoriu, reprezentanți ai sectorului privat – firme, persoane fizice autorizate, fermieri, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai mass-media, ai ONG-urlor din teritoriu, persoane fizice interesate.

Activități în cadrul proiectului:

Cinci activități de animare (câte una în fiecare UAT partener), minim 16 persoane/ activitate, astfel

 • 23.10.2023 – Comuna Vadu Moldovei Sediul Primăriei, ora 10
 • 24.10.2023 – Comuna Boroaia, Sediul Primărie, ora 10
 • 25.10.2023 – Comuna Forăști, Sediul Primăriei, ora 10
 • 26.10.2023 – Comuna Dolhești, Sediul Primăriei, ora 10
 • 26.11.2023 – Comuna Drăguseni, Sediul Primăriei, ora 10

Patru activități de consultare ( informare și consultare) minim 20 de persoane / întâlnire:

 • 23.10.2023 – Comuna Vadu Moldovei;
 • 24.10.2023 – Comuna Boroaia;
 • 26.10.2023 – Comuna Dolhești;
 • 25.10.2023 – Comuna Forăști.

Construire grupuri de lucru – 2 grupuri de lucru / minim de 10 persoane / grup de lucru:

 • 23.10.2023 – Comuna Vadu Moldovei;
 • 03.11.2023 – Comuna Drăgușeni.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud-Est

Image by katemangostar on Freepik

ȘTIRI