UAT Comuna Rădășeni semnează contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Implementarea sistemelor inteligente de management local din comuna Rădășeni”Local

UAT Comuna Rădășeni semnează contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Implementarea sistemelor inteligente de management local din comuna Rădășeni”

       Accesări: 425

UAT COMUNA RĂDĂȘENI a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Implementarea sistemelor inteligente de management local din comuna Rădășeni, județul Suceava” (număr contract de finanțare 653/04.01.2023), depus în cadrul PNRR/2022/C10/I4, Componenta 10-Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.902.506,88 RON, dintre care valoarea eligibilă din PNRR este de 1.598.745,28 RON și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 303.761,60 RON.

Durata proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul Februarie 2023 – Februarie 2025.

Obiectivele proiectului:

  • Proiectul vizează implementarea de sisteme inteligente de management local prin dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin specializate pentru digitalizarea administrației publice locale.

Astfel, proiectul va crea efecte pozitive asupra gradului de confort și siguranță a cetățenilor, contribuind la creșterea nivelului de trai, atractivității zonei, revitalizării spațiului rural și îmbunătățirii culturii organizaționale la nivelul localității. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

ȘTIRI