Accesări: 669

Perioada în care consumatorii casnici pot încheia contracte de furnizare a energiei pe piaţa concurenţială ar urma să fie extinsă până la sfârşitul lunii martie a acestui an, potrivit unui proiect de ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie lansat în dezbatere publică.

Termenul iniţial pentru stabilirea furnizorului de energie pe piaţa concurenţială era data de 31 ianuarie 2021.

Decizia prelungirii termenului pentru încheierea noilor contracte vine pe fondul lipsei de informaţii lămuritoare în spaţiul public cu privire la schimbările pe care le aduce liberalizarea pieţei energiei, începând de la 1 ianuarie 2021. Mai exact, populația nu a fost informată din timp și prin urmare nu știe ce are de făcut.

Un client care are deja un contract pe piața concurențială nu va fi afectat de liberalizarea pieței, el rămâne în piața concurențială pentru toată perioada de valabilitate a contractului.

Odată ce se hotărăşte asupra uneia sau mai multor oferte, consumatorul trebuie să trimită un mail la respectiva companie/companii, pentru a solicita o ofertă nominală. Furnizorii au termen legal 15 zile pentru a trimite un răspuns.

Alma Clinic

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de energie electrică, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de energie electrică, această activitate nefiind limitată la o anumită zonă geografică.

Ce se întâmplă cu prețul energiei electrice la clienţii casnici începând cu 1 ianuarie 2021?

Prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE. În aceste condiții clienţii casnici pot:

Să beneficieze în continuare de serviciu universal rămânând la furnizorul de ultimă instanță cu care au încheiat contract, la preţul din oferta de serviciu universal a acestuia sau să opteze pentru oferta de serviciu universal a unui alt furnizor de ultimă instanţă;

Să identifice o ofertă de furnizare în regim concurențial care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial.

Cum știu care este oferta cea mai bună?

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de energie electrică cu care clientul final doreşte să încheie un nou contract, ANRE recomandă să se analizeze atât oferta de preţ, cât şi condiţiile asociate preţului de furnizare a energiei electrice din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (existența unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună, termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvenţa emiterii facturii şi modalitatea de transmitere a acesteia, modalitatea de transmitere/ preluare a indexului contorului, comisioane de încetare a contractului etc.).

De asemenea, se recomandă să se analizeze cu mare atenţie ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potriveşte cel mai bine.

Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?

Furnizorul de energie electrică are obligaţia să notifice clientului casnic, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale şi orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum şi să informeze clientul casnic, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa unilateral, în mod gratuit, contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii.

Clientul casnic are dreptul să denunţe unilateral contractul cu notificarea furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării acestuia, în mod gratuit, în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Cum schimb furnizorul de energie electrică?

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal trebuie să luați legătura cu furnizorul de ultimă instanță cu care doriți să încheiați contractul și să solicitați încheierea acestuia.

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor concurențial, luaţi legătura cu unul dintre furnizorii de energie electrică şi negociaţi condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau acceptaţi o ofertă-tip publicată de către furnizorul ales.

După ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a energiei electrice, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale a contractului încheiat cu furnizorul actual.

Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, completaţi şi depuneţi notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de reţea şi actualului furnizor.

Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului de distribuţie la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă furnizeze energia electrică.

ȘTIRI