Accesări: 1237

Istoria Fălticeniului este plină de femei remarcabile, curajoase, inteligente şi educate, care au contribuit simţitor la viaţa culturală, politică şi ştiinţifică a ţării şi care, prin activitatea lor, au constituit premiere naţionale sau chiar mondiale.

Printre ele le regăsim pe Sofia Ionescu Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume, pe Angela Lefterescu, prima femeie comandant de navă din marina românească, dar şi pe Sofia Cocea (Coce), recunoacută ca prima femeie gazetar din România.

S-a născut la Fălticeni, în 1839, pe 15 iunie.

Tatăl, Ioan, originar din Vaslui, a fost arendaşul, apoi proprietarul moşiei Dumbrăviţa, iar mama, Maria, fiica comisului Mavriki din Fălticeni.

Şi-a început învățătura într-un pension din Iași, a continuat-o la Târgu-Neamț și o termină la Școala Centrală din Iași. Se căsătorește cu profesorul Iorgu Chrisoscoleu.

Codrin Benta

Reîntoarsă la Fălticeni, o aflăm implicată în toate problemele epocii. Preocupată de emanciparea femeii, convinsă că educaţia este un factor decisiv în viaţa tuturor,întemeiază și conduce un pensionat de fete cu internat, acesta fiind una din primele școli de acest fel din țară.

Ziaristă și polemistă de talent, curajoasă, ambițioasă, incisivă, nu ezită să lupte, la cei 20 de ani ai ei, alături de bărbați, pe tărâmul gazetăriei, scriind, cu luciditate, maturitate, profunzime și o modernitate uluitoare, despre politica externă, unitatea și libertatea națională, învăţământ, împroprietărirea țăranilor și democratizarea vieții politico-sociale, despre biserică.

Semnează în principalele gazete din Iaşi şi Bucureşti. Pe cât de fragilă, tot  pe atât de ambiţioasă să înfrunte toate provocările cotidiene, şi-a croit un drum al ei. Se stinge însă prematur din viaţă, la numai 22 de ani, în toamna anului 1861, la Vaslui, lângă rudele din partea tatălui.

Articolele au fost adunate într-un volum apărut în 1862, la București, la Imprimeria Naţională, intitulat Operele doamnei Chrisoscoleu născută Coce precedate de viața autoarei.

La Galeria Oamenilor de Seama veți găsi acest volum publicat de Iulia Aricescu, precum și articole ale scriitoarei din gazetele vremii.

ȘTIRI