Accesări: 248

Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi Buna Vestire. Este ziua în care celebrăm evenimentul petrecut în Nazaret, când Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi este praznic împărătesc pentru că se referă la Împăratul Hristos.

Mesia a fost zămislit în pântecele Născătoarei de Dumnezeu şi este sărbătoare a Maicii Domnului pentru că se referă la acea persoană care a contribuit la zămislirea şi la Înomenirea Cuvântului lui Dumnezeu, adică la Preasfânta Fecioară Maria.

Sfântul Apostol Luca ne relatează în primul capitol al Evangheliei că în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume este Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se cheamă Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria.

Sfântul Ioan Hrisostom în omilia la Buna Vestire spune: „A fost trimis un războinic să dezvăluie taina împăratului, o taină care se cunoaște prin credință, dar nu se poate pătrunde din iscodire; o taină în fața căreia omul trebuie să se plece cu smerenie, fără să judece cu judecată omenească; o taină care se înțelege cu înțelegere dumnezeiască, nu omenească”.

Și intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei!” La auzul acestor cuvinte, Maica Domnului îşi manifestă nedumerirea, întrebând: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” arătând smerenie, neputinţa firii umane, dar şi caracterul paradoxal al faptului pentru că existaseră zămisliri minunate şi în Vechiul Testament, dar nu fără de sămânţă.

Şi a primit răspunsul minunat: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt Te va umbri, iar Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. (Lc. 1, 34-35).

Buna Vestire sau Blagoveştenia (cum mai este numită în popor) este marcată în fiecare an pe 25 martie, cu nouă luni înainte de Crăciun și este sărbătoarea ce inaugurează „împlinirea timpului”, adică împlinirea făgăduinţelor şi pregătirilor venirii lui Hristos în lume.

Fecioara Maria este chemată să îl zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Încuviinţând, a devenit Născătoare de Dumnezeu şi, prin aceasta, o ucenică desăvârşită a Fiului ei, care, în ascultare faţă de Tatăl, îşi împlineşte libertatea şi tocmai astfel îşi exercită libertatea, ascultând.

Din acest motiv sărbătoarea Bunei Vestiri este sărbătoarea binecuvântării pentru familia ortodoxă, pentru toţi părinţii care dau naştere copiilor, dar şi pentru cei care nu au copii însă ajută familiile nevoiaşe care au mulţi copii.

ȘTIRI