Accesări: 4489

Reglementările în domeniul lucrărilor de construcții se vor schimba începând de sâmbătă, 2 noiembrie 2019, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației în acest sector.

Modificările aduse Legii nr. 50/1991, prin Legea 193/2019, sunt semnificative și au rolul de a simplifica și eficientiza procesul de eliberare a avizelor necesare în vederea emiterii autorizației de construcție.

Printre schimbări se numără scurtarea perioadei de obținere a certificatului de urbanism, de la 30 la 15 zile lucrătoare.  

Certificatul va putea fi emis și în format digital sau eliminarea, pentru unele tipuri de construcții.

Pentru emiterea autorizației de construcție, în regim de urgență, termenul s-a redus la maximum șapte zile lucrătoare, iar avizele și acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare vor trebui emise în maximum cinci zile lucrătoare, de la de la data înregistrării cererii.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Termene resuse sunt prevăzute și pentru procedura reautorizărilor. 

Rezuful nemotivat de a elibera autorizația de construire poate fi sancționat cu amendă de până la 5000 de lei.

Persoanele care vor solicita demolarea unor construcții și construirea altora, în același loc, nu vor trebui să obțină decât o singură autorizație, care va acoperi atât demolarea, cât și construirea ulterioară. 

Nu se vor mai putea cere decât acele avize care vor fi strict necesare, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere juridic, pentru lucrările în cauză.

Noile prevederi legale prevăd și angajarea răspunderii autorităților pentru avizele emise. 

Pentru prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii rețelelor tehnico-edilitare care au fost deteriorate, autoritățile vor răspunde dacă prejudiciile vor fi cauzate de lucrări în baza unor avize incomplete sau inexacte.

ȘTIRI