Profesorii Colegiului „Mihai Băcescu” adoptă metode pedagogice inovatoare printr-un proiect europeanEducație

Profesorii Colegiului „Mihai Băcescu” adoptă metode pedagogice inovatoare printr-un proiect european

       Accesări: 1416

Inovație pentru educație. Cele mai noi instrumente pedagogice pentru predarea limbii engleze au fost adoptate și de profesorii Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”. Prin intermediul proiectului european EdComix, ce se desfășoară din noiembrie 2019, cadrele didactice ale unității de învățământ preuniversitar din Fălticeni au descoperit modalități interesante și atractive care pot contribui la îmbunătățirea activităților de la catedră.

Rezultatele deja se conturează, cele șase instrumente pedagogice care vor aduce un plus de eficiență în predarea limbii engleze, deja se conturează rezultatele.

Colegiul fălticenean este partener în proiectul Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, intitulat „EdComix’, Acţiunea cheie KA201 – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici.

Parteneri în acest proiect sunt alte cinci instituții din Franța, Belgia, Cipru, Grecia și Spania, care promovează și susțin educația, cultura și dezvoltarea profesională la nivel european.

Pentru accesibilitate și suport acordat profesorilor de limbă engleză dornici de perfecționare a fost creată pagina electronică a proiectului www.edcomix.eu. Aici se regăsesc toate produsele intelectuale realizate în colaborare cu partenerii europeni, traduse in limbile engleză, franceză, spaniolă, greacă, română. Noutăți despre activitățile și produsele proiectului, articole interesante despre comicsuri, evenimente și întâlniri non-formale despre educație pot fi vizualizate accesând pagina de Facebook a proiectului EdComix sau secțiunea „News” din pagina portalului electronic.

Engleza este cea mai predată limbă străină în majoritatea țărilor europene

Conform celui mai recent Sondaj al UE pentru Competențele Lingvistice din 2012, engleza este, de departe, cea mai predată limbă străină în majoritatea țărilor europene, la toate nivelurile educaționale. Mai mult decât atât, studiul Comisiei Europene pentru Eficiența și Angajabilitatea Limbilor Străine din 2015 a arătat că 4 din 5 angajatori intervievați au declarat că engleza este cea mai utilă limbă din toate sectoarele și în aproape toate țările care nu vorbesc limba engleză.

Cu toate acestea, chiar dacă majoritatea elevilor de gimnaziu și liceu învață limba engleză (94% dintre elevii învățământului secundar superior din UE au studiat engleza în 2016, conform Eurostat), această abilitate critică pe piața muncii nu este stăpânită de toți cursanții.

Instrumente de lucru pentru învățarea limbii engleze

Primul produs intelectual se referă la „folosirea benzilor desenate pentru învățarea limbii engleze din perspectivă incluzivă”. Acesta este un ghid metodic al cărui conținut reunește munca de cercetare a partenerilor privind folosirea benzilor desenate în educație și identificarea celor mai bune practici menite să faciliteze învățarea într-o manieră incluzivă. După o incursiune în istoria și captivanta lume a benzilor sau „artă secvențială”, profesorii vor putea lectura teoriile referitoare la benzile desenate ca instrument de lucru la clasă și vor explora exemple de activități în sprijinul predării incluzive și participative pe care le pot adapta propriilor nevoi.

Următorul instrument de lucru, „Ghid de creare a benzilor desenate digital”, se adresează cadrelor didactice, formatorilor și îndrumătorilor care folosesc limba engleză în predare și care doresc să-și îmbunătățească, pe lângă metodele de predare, și competențele digitale.

În prima parte a ghidului există un studiu comparativ privind beneficiile și potențialele provocări pentru profesori atunci când își creează singuri benzile desenate, în raport cu alegerea și utilizarea pertinentă la clasă a benzilor deja existente. În capitolele 2 și 3 este planificat procesul de creare a BD-urilor prin conturarea povestirii cu ajutorul tehnicilor de „storytelling” și „storyboarding”.

Tot aici aflăm cum să adaptăm aceste creații în funcție de mediul și diferențele socio-culturale al elevilor, de nevoile lor specifice de învățare și, nu în ultimul rând, de preocupările specifice vârstei. Astfel, am identificat că benzile desenate folosite inteligent în învățare îi ajută pe elevi să se simtă primiți, integrați, provocați în mod corespunzător și susținuți în eforturile lor. În secțiunea finală a ghidului sunt analizate resurse și platforme variate de text multimodal în format electronic pentru crearea benzilor digitale în educație.

„Mai ales în contextul actual al învățării avem certitudinea că produsele intelectuale realizate în cadrul acestui proiect, experiențele din timpul activităților și exemplele de bune practici vor reprezenta un instrument viabil de lucru dedicat în special profesorilor de limba engleză și, de ce nu, tuturor celor implicați în educația și formarea elevilor.”, explică Magdalena Trușcan, responsabilul de proiect. „Aceste noi direcții de prezentare a conținutului lecțiilor pot transforma profesorii în supereroi care își unesc forțele pentru a oferi elevilor un cadru de învățare inspirațional și creativ. Dacă benzile desenate se adresează preponderent unui segment important în societatea noastră format din copii și adolescenți, atunci utilitatea acestor resurse care pot fi adaptate și integrate cu succes în învățare este evidentă”.

Echipa de proiect

Un instrument de formare util profesorilor de limba engleză este cursul online „Modul E-Learning pentru crearea benzilor desenate dedicate profesorilor”, de care profesorii de limba engleză beneficiază în mod gratuit accesând www.edcomix.eu/elearning. Modulul vizează instruirea profesorilor în crearea activităților de achiziție lingvistică pentru competențele A2 şi B1 cu ajutorul benzilor desenate. Cursul nu necesită preînscriere și are o durată de aproximativ 25 de ore, luând în considerare timpul necesar pentru citirea conținutului lecției, vizionarea videoclipurilor și completarea exercițiilor sugerate.

Finalizarea cu succes a acestui curs presupune completarea a două formulare privind evaluarea activității, respectiv calitatea conținutului, urmând ca participanții să solicite un certificat în valoare de 1 punct ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) pentru validarea formării profesionale.

Ultima parte a activității în cadrul proiectului va fi alocată finalizării altor produse intelectuale: „Secvențe de lecții și pachete de benzi desenate”, constând dintr-un set de lecții de sprijin pe baza benzilor desenate create și exemple practice ale folosirii acestora la clasă, apoi un „Ghid de organizare de ateliere de lucru pentru a crea benzi desenate pentru elevi” cu ajutorul căruia elevii, sub îndrumarea profesorului, vor crea singuri benzi desenate în care vor prezenta, organiza și demonstra achizițiile dobândite în cadrul lecțiilor.

„Ghidul de implementare” este produsul final al proiectului în care se vor regăsi diferite metode didactice de folosire a benzilor desenate în demersul educativ, bune practici și recomandări în urma experienței partenerilor și colaboratorilor din proiect.

Pedagogii inovatoare

Odată cu amploarea și accesibilitatea resurselor online, a existat și un interes din ce în ce mai mare din partea profesorilor pentru a dezvolta noi direcții de prezentare a conținutului lecțiilor, folosind inclusiv benzi desenate și pagini de benzi desenate. În prezent, există mai multe instrumente și platforme online pentru a susține acest efort, scutind profesorii de a-și desena propriile benzi desenate pentru ora de curs.

Cu toate acestea, ei au nevoie de îndrumare pentru a integra cu succes benzile desenate în demersul didactic.

EdComix își propune să creeze o metodologie pentru a profita din plin de benzile desenate ca instrument didactic pentru învățarea limbii engleze în manieră incluzivă (Tulburări Specifice de Învățare, diferențe culturale), prin dezvoltarea unui set de materiale care vor sprijini profesorii în implementarea unei pedagogii inovatoare cu ajutorul benzilor și al paginilor de benzi desenate.

Prin aceste obiective, EdComix va ajuta la dezvoltarea abilităților tehnice ale profesorilor în crearea de benzi desenate digitale incluzive pentru o utilizare practică adaptată nevoilor claselor de elevi. De asemenea, vor fi consolidate competențele elevilor de gimnaziu și liceu în limba engleză și va fi oferită o abordare alternativă și incluzivă a învățării.

ȘTIRI