Accesări: 3250

Noi înlesniri de plată pentru contribuabilii din mediul rural. Două unități administrative din zona Fălticeni acordă facilități fiscale pe final de an pentru a strânge noi fonduri la bugetul local. Primăriile Baia și Cornu Luncii au anunțat măsuri în acest sens menite să-i stimuleze pe cetățeni să-și plătească dările către instituție.

În acest sens, persoanele care își achită datoriile restante până la 15 decembrie 2019, datorii față de bugetul local, beneficiază de anularea cotei de 100% din majorările de întârziere, aferente impozitelor și taxelor locale datorate.

Sfera de aplicare a măsurii este destinată debitorilor persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local, mai mari sau mai mici de 1 milion lei.

Măsura a fost aprobată în cele două Consilii Locale, Baia și Cornu Luncii, prin proiecte hotărâre adoptate la sfârșitul lunii octombrie.

Proiectul de hotărâre inițiat este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Inițiatorii acestor proiecte de hotărâre, primarii din cele două localități, spun că acordarea acestor facilități fiscale s-a constituit într-o pârghie fiscală de stimulare a contribuabililor, cu efecte benefice pentru încasarea veniturilor la bugetul local.

Gheorghe Fron, edilul din comuna Cornu Luncii, susține că un număr mare de contribuabili persoane fizice și persoane juridice, deși și-au manifestat dorința de a beneficia de scutiri și reduceri ale majorărilor de întârziere și au efectuat plăți parțiale din debitele datorate, nu au reușit să efectueze integral plățile care condiționau acordarea acestor facilități fiscale, în termenul de valabilitate al hotărârilor aferente.

În această localitate, numărul estimat de beneficiari a acestei hotărâri este de circa 1.740 persoane, din care 1.644 persoane fizice și 96 persoane juridice plătitoare de impozite și taxe locale.

Valoarea total estimată a facilităților, accesorii susceptibile de anulare, care poate fi acordată prin prezenta procedură este de circa 1.191.000 lei.

ȘTIRI