Accesări: 308

Noțiunea de violență psihologică va fi reglementată în învățământul românesc.

Vineri, 22 noiembrie, va intra în vigoare Legea 221/2019, care aduce modificări Legii educației naționale.

Principala modificare stabilește clar că în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violența psihologică – bullying.

De asemenea, pentru asigurarea accesului la învățământul general obligatoriu, unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal.

Educatorii și profesorii vor trebui să participe la sesiuni de informare și cursuri de perfecționare legate de problemele aduse de violența psihologică.

Bullying-ul este înțeles ca acțiune sau serie de acțiuni care au ca scop umilirea, intimidarea sau ofensarea unei persoane sau a unui grup.

Potrivit legii, violența psihologică – bullying-ul este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane.

 În sens mai larg putem vorbi și despre discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală.

ȘTIRI