Accesări: 424

Biserica Ortodoxă prăznuiește la 21 noiembrie Intrarea Maicii Domnului în biserică. Sărbătoarea face parte din cele douăsprezece Praznice Împărătești. Cu acest prilej ni se detaliază nașterea și viața timpurie a Fecioarei Maria, fiind cunoscută în popor și sub denumirea de Vovidenia sau Ovidenia.

Tradiţia ne spune că părinţii Ioachim şi Ana, în vârstă fiind şi neavând copii, în rugăciunile lor fierbinţi de a-i binecuvânta Cel de Sus cu un prunc, au făcut legământ în faţa lui Dumnezeu că de-l vor dobândi, îl vor duce la templu. Fiindu-le ascultată rugăciunea, ei și-au respectat promisiunea, aducând pe Fecioara Maria la Templu, la vârsta de 3 ani.

Sfinții Părinți Ioachim și Ana, înțelegând că dobândirea unui copil la bătrânețe este un dar binecuvântat de Dumnezeu și că este răspunsul chemării de sus, și-au înfrânt durerea omenească prin multă credință și nădejde respectându-și cuvântul dat.

Fecioara Maria a fost întâmpinată la templu de către preotul Zaharia, care era tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a dus-o în cea sfânta încăpere, în Sfânta Sfintelor, și a stat acolo până a împlinit vârsta de 15 ani.

În Sfânta Sfintelor după Lege, numai arhiereul intra numai o dată pe an, cu prilejul jertfei împăcării, după porunca Domnului: „Şi a zis Domnul către Moise: Spune lui Aaron, fratele tău, să nu intre oricând în locaşul sfânt de după perdea, înaintea curăţitorului celui de pe chivotul Legii, ca să nu moară” (Lev. 16, 2), totodată precum se rânduise mai înainte: „Aaron va săvârşi jertfa de curăţire peste coarnele lui (ale jertfelnicului) odată pe an” (Ieş. 30, 10).

Codrin Benta

De aceea Sfânta Fecioară Maria a fost dusă la templu, în Sfânta Sfintelor, care de fapt era chemarea ei la consacrarea unică în istoria omenirii de a fi mamă a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Sfinții Părinții ai Bisericii ne arată ce învățături trebuie să desprindem din acest eveniment: că Sfinții Părinți Ioachim și Ana au împlinit întocmai ceea ce au promis înaintea lui Dumnezeu, iar de aici învățăm că și noi putem face făgăduințe lui Dumnezeu, dar numai cele plăcute Lui, ținându-ne de cuvânt. Apoi, intrarea în Biserică reprezintă de fapt o chemare pentru noi toți de cerceta Casa Domnului, în duminici, sărbători și nu numai.

Dar, acest praznic al Intrării, este și îndemnul ca să o chemăm pe Măicuța Domnului, în inimile noastre, în familiile noastre și în casele noastre, iar troparul sărbătorii este cel ce sintetizează semnificația acestei sărbători „Astăzi, înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu, în chip luminat, Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!”.

Fiind Praznic Împărătesc, pentru această zi, Biserica Ortodoxă a rânduit să fie dezlegare la pește.

ȘTIRI