Accesări: 259

Miercuri, 29 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Proba va începe la ora 9:00, în 123 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 30.113 candidați, dintre care 2.937 de candidați provin din promoția curentă.

În judeţul Suceava, sunt organizate 5 de centre de concurs.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 907 candidați, repartizați în centrele de concurs după cum urmează: 120 – Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 138 – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, 240 – Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, 249 – Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava și 160 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (151 de candidați), învățământ primar în limba română (133), educație fizică și sport (105), limba si literatura română (87), matematica (51), limba și literatura engleză  (46), psihopedagogie specială (36), geografie (28), religie ortodoxă (27), istorie (23), limba și literatura franceză (21) și biologie (21).

Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. 

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere).

În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro (ora 16:00). 

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. 

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

ȘTIRI