La ceasul despărțiriiLocal

La ceasul despărțirii

       Accesări: 1494

O revedem cu ochii inimii pe doamna Elena Aioanei în câteva episoade memorabile. Iat-o, la Protoieria Fălticeni împreună cu membrele SFOR a cărei președintă era, pregătind pachete pentru a fi împărțite familiilor defavorizate. E lângă profesoara Aspazia Mancu pe care a urmat-o ca președintă în timp la conducerea Societății Femeilor Ortodoxe Române.

Iat-o, la Rădășeni, veșnic prezentă, îngenunchiată cu rugă adâncă în fața Sfintei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Portărița, ce i-a ascultat toate spovedaniile de gând.

Iat-o, cu evlavie, emoție și credință adâncă în marea de credincioși la solemnitatea întronizării fiului Cristian în înalt rang bisericesc, drept PS ✝ Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lacrimi de bucurie pentru slujitorul lui Dumnezeu la Patriarhia Română.

Iat-o, adânc îndurerată la decesul lui Miron, soțul, alături de care a trăit bucuriile și durerile vieții într-o atmosferă curată, de continuă rugăciune.

Iat-o, în grădina solară a casei binecuvântate, trăind emoția fiecărei rugi fierbinți și așteptând să urmărească în emoție adâncă slujba de la Patriarhie: astăzi slujește Preasfințitul! Bătăile inimii rezonează până departe, acolo, la altarul sfânt unde Fiul intuiește ruga.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Inimile mamei și ale fiului bat la fel, în semn de evlavie creștină. Se roagă împreună. Se multiplică ruga. Toți credincioșii sunt în adâncă rugăciune.

Iat-o, perindându-se în lumea bisericii. Este prezentă în Biserica Sfinților Arhangheli unde, în cimitirul de la Grădini, și-a plâns soțul. Apoi la Biserica Sfântul Ilie unde-și împlinea și sarcina de dăruitor, împărțind multă bucurie celor săraci.

Dar la Biserica de la Folticenii Vechi, cu ce pioșenie urmărea slujba! Ochii albaștri ca seninul cerului, a căror culoare o moștenește și Preasfințitul Timotei, nu s-au îndepărtat o clipă de Dumnezeu, pe care l-a slăvit cu ardoare totdeauna. Așa a trăit în spirit creștin, întocmai celor din familia ortodoxă a rădășenenilor și fălticenenilor.

Iat-o, în ultimul drum, tot spre Rădășeni, la Biserica Albă. Aici își va dormi somnul de veci alături de Miron și frățiorul decedat. Aici, în preajma bisericii unde și-a creștinat fiul de care vorbea totdeauna cu smerenie și respect: Preasfințitul.

Pretutindeni a străbătut drumurile credinței. Ușa bisericii i-a fost veșnic deschisă Și le-a străbătut simțind înminunarea și taina credinței.

Acum, dăltuită în amintire, a găsit calea odihnei din neodihnă și liniștea de veci. Orice plecare doare. Pentru absența ei lăcrimează florile din grădina casei, lăcrimează Fiul ce-și plânge mama, lăcrimăm astăzi noi toți. Și se aude un murmur de rugăciune: ”du-mă la pășunea Ta dumnezeiască.” Flacăra aprinsă a vieții s-a stins, dar este lumină.

A fost model de probitate morală. A dăruit și s-a dăruit. Mamă și doamnă. O revedem senină, zâmbitoare, generoasă, altruistă. Om al lui Dumnezeu. A plecat la cer. Un ultim omagiu. Mângâiere îndureratei tristeți la ceas de vremelnică despărțire, PS ✝ Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor!

Doamnă Elena, rămânem mai săraci cu o prietenă, dar cu speranța statorniciei în lumina Celui de Sus. Dumnezeu să vă ierte!

Mioara Gafencu și Maria Mitocaru

ȘTIRI