Accesări: 376

Analiză la final primul modul. ISJ Suceava va organiza pe 27 octombrie videoconferințe cu directorii de școli și colegii din municipiul Fălticeni, dar și cu cei de la restul unităților de învățământ din județ, pentru a avea o situație clară în privința plății burselor școlare. Reprezentanții Ministerului Educației spun că, în momentul de față, la nivel național sunt întârzieri legate de plata burselor.

Din acest motiv joi toate inspectoratele școlare din țară vor organiza astfel de videoconferințe.

Întârzierile de plată ale burselor sunt cauzate fie de volumul foarte mare de dosare înscrise pentru verificarea eligibilității, fie de data organizării ședințelor pentru buget ale consiliilor locale.

Reprezentații ministerului de resort au declarat faptul că „vor ca toți elevii să primească bursele cuvenite și să prevenim întârzieri viitoare”.

Ministerul Educației vrea să știe exact dacă bursele școlare au ajuns la beneficiari și care este situația la momentul de față la nivel național.

Mahanu Design

Din acest motiv, miercuri seara, pe 26 octombrie, au fost convocați în regim de videoconferință, toți inspectorii generali și contabilii-șefi, pentru a analiza situația plății burselor elevilor la nivelul întregii țări.

Cu privire la circuitul fondurilor necesare burselor, Ministerul Finanțelor a pus la dispoziție sumele pentru plata burselor în conturile trezoreriilor locale, iar unitățile administrativ-teritoriale retrag sumele necesare și le direcționează către școli.

Joi, 27 octombrie, ministerul va transmite o adresă prin care va solicita inspectoratelor execuția bugetului școlilor cu data de referință 30.10.2022.

Cu privire la execuția bugetară la nivelul UAT-urilor, Ministerul Educației a luat legătura cu Ministerul Finanțelor, care a transmis o situație actualizată.

Ca urmare a analizei datelor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor, banii necesari plății burselor au fost alocați din sumele defalcate de TVA și au fost virați în conturile trezoreriilor locale, fiind puși la dispoziția unităților administrativ-teritoriale, pentru retragerea sumelor necesare, în baza unei cereri.

Ministerul Educației reamintește că „bursele se asigură din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație”.

Indiferent de fluxul banilor și de dificultățile semnalate de fiecare școală, Ministerul Educației susține că „va depune toate eforturile pentru a se asigura că nu mai există probleme legate de plata burselor”.

ȘTIRI