Accesări: 1502

Toamna aduce vești bune pentru cei care și-au dorit un post de conducere din învățământ. După ce în urmă cu două săptămâni, au fost numiți mai mulți directori și directori adjuncți, pe criterii care au rămas un mister, acum ISJ merge pe linia transparenței și schimbă macazul anunțând organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante din unitățile școlare. Acesta va începe peste o lună și se va încheia în prima decadă a lunii decembrie.

Dosarele pot fi depuse, electronic, începând de mâine, 15 septembrie.

La concurs sunt scoase toate posturile pentru director și director adjunct de la cele 11 instituții de învățământ din Fălticeni: Grădinița „Pinocchio”, Grădinița „Voinicelul”, Grădinița Specială, Clubul Copiilor, Școlile Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, „Ion Irimescu”, „Ioan Ciurea”, „Mihail Sadoveanu”, și de la Colegiile „Nicu Gane”, „Mihai Băcescu” și „Vasile Lovinescu”.

Posturi vacante sunt la toate unitățile de învățământ din zona Fălticeni și din restul județului, în total 264.

ISJ Suceava afirmă că acest concurs se „organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației.”

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

La concurs pot candida cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiții.

Candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare, apoi titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată și o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani.

Alte condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească aceștia sunt acelea că trebuie să aibă calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare, și nici nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani școlari ori au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, printr-o decizie rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere.

Dosarele de înscriere vor fi încărcate într-o aplicație informatică dedicat, în perioada 15 – 26 septembrie 2021.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

ISJ Suceava menționează că probele de interviu se vor desfășura în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021.

Lista funcțiilor de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs (Anexă), metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, calendarul concursului, procedura privind utilizarea platformei de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe portalul inspectoratului școlar.

ȘTIRI