Accesări: 3050

Angajări în Poliția Română. Peste 400 de posturi de ajutor șef de post, au fost scoase la concurs în toată țara, în scopul reducerii deficitului de personal. Cea mai mare lipsă se simte la posturile de poliție din mediul rural, iar încadrările se fac din sursă externă.

În județul Suceava sunt disponibile 10 locuri.

Unul dintre acestea se află la Postul de Poliției din Forăști.

Posturi disponibile mai sunt la Burla, Horodnic de Sus, Valea Moldovei, Sadova, Coșna, Brodina, Dornești, Mușenița și Ulma.

Înscrierile se fac pe internet, la adresa sursaexterna@sv.politiaromana.ro, în perioada 13 – 24 septembrie, inclusiv în zilele nelucrătoare. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Alma Clinic

În perioada 11 – 19 octombrie candidații, ale căror dosare au fost validate, vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

La data de 23 octombrie va fi desfășurată proba scrisă, de tip test grilă.

Sunt scoase la concurs prin încadrare directă, din sursă externă.

Pot participa la concurs candidaţii care au cetăţenia română, sunt apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, au vârsta de minimum 18 ani împliniţi și studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Nu pot participa la concurs persoanele care au antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea, sunt curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, care au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică și să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

De asemenea, pentru a putea participa la concurs candidații nu trebuie să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară, condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

ȘTIRI