Începe școala! 8.000 de elevi și preșcolari din Fălticeni sunt așteptați la cursuri. Multe noutăți și schimbări importanteEducație

Începe școala! 8.000 de elevi și preșcolari din Fălticeni sunt așteptați la cursuri. Multe noutăți și schimbări importante

       Accesări: 690

Noul an școlar debutează astăzi. 8.000 de elevi și preșcolari din Fălticeni sunt așteptați la festivitatea de deschidere care, în funcție de unitatea de învățământ, va începe între ora 9 și 10.30. Directorii vor susține discursuri de bun venit, în care vor aminti schimbările majore din educație.

La festivitățile de deschidere vor participa reprezentanții autorităților locale, primarul Cătălin Coman, consilieri locali, agenți ai Poliției Municipale Fălticeni.

Preoții vor binecuvânta, printr-o slujbă religioase, elevii și profesorii, după care aceștia vor păși în clase.

Condiții bune și foarte bune pentru elevii din Fălticeni

După doi ani de restricţii, în contextul pandemiei de coronavirus, părinţii vor avea acces la festivităţi.

Alma Clinic

În clasele primare elevii sunt așteptați cu cărțile pe bănci, în timp ce bobocii de la clasele pregătitoare vor păși spre clase sub podul de flori.

Unitățile de învățământ au fost igienizate și pregătite din timp pentru deschiderea noului an școlar.

În ceea privește condițiile din grădinițe, școli și colegiile fălticenene condițiile sunt bune și foarte bune.

Pe durata verii s-au desfășurat lucrări de renovare și modernizare la majoritatea unităților de învățământ din municipiul Fălticeni. În acest nou an școlar este de așteptat să înceapă lucrări de modernizare și eficientizare termică la clădirea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, construirea unei cantine la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” și a unei săli de sport noi la Școala Gimnazială „Ion Irimescu”.

Schimbări majore în noul an școlar

Noul an școlar începe cu schimbări majore. De la 1 septembrie 2022, a intrat în vigoare noul Regulament de funcţionare a învăţământului preuniversitar Conform Ministerului Educaţiei.

Elementele de noutate sunt:

 • compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului şcolar
 • reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot
 • numărul de calificative/ note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ
 • modul de încheiere a situaţiilor şcolare – la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar
 • includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe)
 • creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice
 • eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu
 • eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor.

Structura noului an şcolar va include cinci module de învăţare şi cinci vacanţe

Modulul 1

 • cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022
 • vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2

 • cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022
 • vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3

 • cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene
 • vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene în perioada 6 – 26 februarie 2023;

Modulul 4

 • cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene până joi, 6 aprilie 2023
 • vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;

Modulul 5

 • cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023
 • vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei – şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă nu se organizează cursuri.

Cum se vor desfășura Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde”
Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri.

Prin excepţie, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

Anul şcolar 2022 – 2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 16 iunie 2023.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni şi se încheie la data de 9 iunie 2023.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023.

ȘTIRI