Accesări: 484

Zi cu emoții pentru absolvenții de liceu. Astăzi, 26 iunie, încep probele scrise ale Bacalaureatului, din cadrul primei sesiuni, de vară, iunie-iulie 2023. La nivelul unităților de învățământ din municipiul Fălticeni sunt 687 de elevi înscriși la examenul maturității.

La Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” sunt 280 de elevi înscriși, la Colegiul Național „Nicu Gane” sunt 235 de elevi înscriși, iar la Colegiul „Vasile Lovinescu” sunt 172 de elevi înscriși.

Dintre aceștia, aproximativ 30 provin din seriile anterioare.

Sunt două centre de examinare la nivel local.

Unul se află la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” (452 de elevi), unde sunt incluși și elevii Colegiului „Vasile Lovinescu”, iar al doilea este la Colegiul Național „Nicu Gane” (306 elevi), unde sunt incluși și cei 70 de elevi ai Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Reguli de respectat

Este strict interzisă comunicarea între candidați sau cu persoane din exterior, copiatul, transmiterea de materiale pentru copiat sau schimbul de foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor

În timpul examenului candidații pot utiliza intrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră pentru rezolvarea subiectelor, în timp ce pentru scheme și desene pot folosi doar creion negru.

Candidații trebuie să aibă la ei actul de identitate pentru a putea fi legitimați începând cu ora 8:30, când ușile sălilor de examen se închid și rămân cu profesorii asistenți pentru instructaj.

Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea subiectelor.

Beneficiază de prelungire, cel mult două ore, candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, conform Procedurii de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

În intervalul 8:30 – 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Obiecte interzise în sala de examen

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a preveni orice tentativă de fraudă sau nereguli, există și o serie de obiecte interzise în sălile de examen. Candidații nu au voie să aibă asupra lor, în îmbrăcăminte, încălțăminte, penare sau alte obiecte personale, sau în băncile în care sunt așezați, niciun fel de materiale de inspirație.

Manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate sau lucrări ale altor candidați sunt strict interzise. De asemenea, intrarea în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau orice alte obiecte de depozitare este interzisă.

Candidații au obligația să lase aceste obiecte în sala specială de depozitare a obiectelor stabilită de comisia de bacalaureat.

Sălile de examen și sălile de multiplicare a subiectelor sunt supravegheate audio-video.

Comisiile de bacalaureat verifică înregistrările audio-video din sălile de examen după încheierea probei scrise, pentru a identifica nereguli, fraude sau tentative de fraudă. În cazul în care se constată astfel de situații sau există sesizări privind nereguli, verificarea se extinde la înregistrările din toate sălile de examen.

Regulile și restricțiile menționate au fost stabilite de Ministerul Educației.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educațoei, afișarea rezultatelor inițiale (în centrele de examen și online) va avea loc pe 3 iulie (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este programată pe data de 7 iulie.

ȘTIRI