În România trăiesc 3,6 milioane de copii. Peste 52 de mii se află în sistemul de protecție specialăActualitate

În România trăiesc 3,6 milioane de copii. Peste 52 de mii se află în sistemul de protecție specială

       Accesări: 174

La nivel național și internațional, zilele de 1 și 2 iunie sunt dedicate copiilor.

Ele consfințesc importanța protecției și promovării drepturilor copiilor.

1 iunie marchează Ziua Internațională a Copilului, iar data de 2 iunie marchează Ziua Națională a Adopției, prin intermediul căreia este semnalată importanța crucială pe care mecanismul adopției o are în a oferi șansa unor mii de copii să-și găsească o familie și să descopere șansa de a fi ”acasă”.

La 1 ianuarie 2019 (potrivit INSP), în România trăiau 3.645.267 de copii sub 18 ani, dintre care 52.783 se află în sistemul de protecție specială a copilului.

Din datele puse la dispoziție de  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), observăm că  un număr de 15.572 copii (30.90%) beneficiau, la 31 decembrie 2019, de măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial.

Mai exact,  12.371 copii se aflau în servicii de tip rezidențial publice; 3.201 copii se aflau în servicii de tip rezidențial private; un număr de 34.829 copii (69.10%) beneficiau de măsură de protecție specială în servicii de tip familial, din care: 18.043 copii se aflau la asistenți maternali, 12.260 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv, 4.526 copii se aflau la alte familii sau persoane.

În ceea ace privește adopția, din totalul copiilor aflați în sistemul de protecție, la 31 decembrie 2019, erau declarați adoptabili prin sentință judecătorească un număr de 3.274 de copii.

În plus, până la finele anului 2019 au fost adoptați 1.264 de copii la nivel național, iar 22 au fost adoptați la nivel internațional de cetățeni români.

Din totalul copiilor declarați adoptabili, 2.747 se află în grija asistenților maternali, 156 de copii se află la alți membrii ai familiei, 11 la rude de gradul al-IV-lea, 5 copii se află în grija tutorilor, iar 355 de copii se află în diferite servicii de tip rezidențial.

În decembrie 2019 existau un număr de 2.369 familii adoptatoare atestate pentru adopție la nivel național și 60 de adoptatori/familii adoptatoare la nivel internațional.

Ne dorim să găsim cele mai bune soluții pentru ca fiecare copil să-și găsească drumul către o familie. Suntem conștienți că procesul în sine de adopție poate și trebuie să fie simplificat, îmbunătățit și promovat mult mai mult în rândul oamenilor și pentru aceasta au fost aduse o serie de amendamente cadrului legal în materie. Șansa de a adopta un copil trebuie și poate să fie înțeleasă dincolo de o alternativă la absența propriilor copii, iar asistența maternală și serviciile rezidențiale trebuie să fie o alternativă tranzitorie. Aceasta este direcția spre care este just să ne îndreptăm ca sistem și ca societate”, declară Mădălina Turza, președinte ANDPDCA.

ȘTIRI