Implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027Anunțuri

Implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027

       Accesări: 28

COMUNICAT DE PRESĂ

Implementare proiect – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027

La data de 25.09.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est a semnat Decizia de finanțare nr. 19100000012313500039 prin care a fost aprobat proiectul cu titlu – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est a realizat până în prezent activitățile prevăzute in Graficul de activități – Capitolul I – Animarea teritoriului și anume: 5 activități animare, 4 activități consultare si 2 grupuri de lucru la care au participat partenerii GAL, reprezentanți ai OJFIR Suceava, reprezentanți media, fermieri, persoane juridice și persoane fizice de pe teritoriul GAL Scopul acestora a fost de implicare a actorilor locali și a factorilor interesați în dezvoltarea teritoriului, asigurându-se astfel creșterea transparenței în procesul de luare a deciziilor.

Participanții au stabilit următoarele aspecte: crearea parteneriatului, crearea și funcționalitatea GAL-ului, mecanismul de implementare, cooperare, colectarea de date socio-economice.

Au fost identificate principalele probleme, nevoi și oportunități de la întreg nivelul micro-regiunii.

A fost realizată analiza teritoriului: analiza SWOT, obiective, priorități, măsuri.

În continuare Asociația GAL Suceava Sud Est va stabili metodologia de lucru și etapele de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Mulțumim pentru implicarea dumeavoastră!

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud-Est

ȘTIRI