Hramul Catedralei Ortodoxe de Stil Vechi. Slujbă arhierească la sărbătoarea Sfinților Constantin și ElenaReligie

Hramul Catedralei Ortodoxe de Stil Vechi. Slujbă arhierească la sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena

       Accesări: 3094

Binecuvântări arhierești în zi de sărbătoare. La hotarul dintre primăvară și vară, Catedrala Ortodoxă de Stil Vechi din municipiul Fălticeni i-a celebrat pe ocrotitorii parohiei, cu ocazia praznicului Sfinților Împărăți Constantin și Elena. Evenimentul religios s-a desfășurat sâmbătă, 21 mai (stil vechi)/3 iunie (stil nou), în prezența unui număr mare de credincioși veniți să asiste la slujba de hram.

Prea Sfințiții Sofronie și Iosif au oficiat Sfânta Liturghie arhierească, după ce sâmbătă seara au fost săvârșite slujbele Vecerniei și Privegherii, în preambulul sărbătorii.

Primiți cu căldură de preotul paroh și protoiereul Sebastian Mogârzan, ierarhii au binecuvântat mulțimea de creștini veniți din împrejurimi, dar și din alte zone ale Moldovei.

Slujba s-a desfășurat după rânduiala unei zile de hram, răspunsurile liturgice fiind oferite de membrii ai Corului Mitropolitan „Schimbarea la Față”.

La eveniment au participat preoți de la mănăstiri și parohii, dar și diaconi.

Alma Clinic

Sfânta Liturghie a fost precedată de un cuvânt de învățătură al Prea Sfințitului Sofronie care le-a relatat celor prezenți „drumul” împăratului Constantin de la păgânism la creștinism, arătând motivele convertirii acestuia, întărite de minuni care i-au luminat calea spre dreapta credință.

În egală măsură a fost subliniat rolul împărătesei Elena, mama împăratului Constantin, cei doi fiind considerați de Biserica Ortodoxă ca „întocmai cu apostolii” pentru binefacerile aduse bisericii și comunității creștine.

Prea Sfințitul Sofronie i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul acestor sfinți care au pus credința în Dumnezeu, adevărul și dreptatea mai presus de statutul de autoritate.

La rândul său, preotul paroh Sebastian Mogârzan a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au participat la slujba de hram, celor care au sprijinit organizarea evenimentului și, în mod special, arhiereilor, preoților și diaconilor, pentru liturghisirea la ziua hramului.

Sărbătoarea și ziua de hram s-a încheiat cu agapa creștină, masa oferită în cinstea sfinților ocrotitori ai parohiei.

ȘTIRI