Accesări: 429

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a din acest an școlar.

Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.

Modificări și completări aduse metodologiei:

Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.

Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00

Calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 este următorul:

02 – 05 iunie 2020    Înscrierea la Evaluarea Națională 2020

5 iunie 2020              Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 2020           Limba și literatura română – proba scrisă

17 iunie 2020           Matematica – proba scrisă

18 iunie 2020           Limba și literatura maternă – proba scrisă

22 iunie 2020           Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (între orele 14:00-20:00)

23-26 iunie 2020      Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020           Afișarea rezultatelor finale

ȘTIRI