Accesări: 911

În calendarul activităților metodice ale Inspectoratului Școlar Județean Suceava – Compartimentul Educație Timpurie, Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” din Fălticeni a găzduit sesiunea de comunicări și referate cu tema ”De la joc la educația financiară – jocuri și activități adecvate preșcolarilor”.

Sesiunea de comunicări online a fost organizată sâmbătă, 20 martie 2021.

Sesiunea, coordonată de inspectorul școlar Daniela Răileanu, a beneficiat de prezența câtorva invitați de marcă, care au adus plus-valoare activității, prin mesajele  transmise, care au făcut referire la importanța educației financiare de la vârste timpurii. Activitățile de educație financiară în grădinițele sucevene se desfășoară încă de la debutul proiectului național ”De la joc la educația financiară” (anul școlar 2014-2015), fiind organizate în cadrul proiectelor educaționale, fie în cadrul activităților opționale, a proiectelor tematice, a activităților educative și extrașcolare sau în alte contexte de învățare integrată.

Rezultatele, progresele înregistrate de preșcolari în această direcție au fost evidente, exemplele de bune practici fiind diseminate în cadrul sesiunilor organizate la sfârșitul fiecărui  an școlar.

Călătoria cu copiii preșcolari în lumea fascinantă a banilor reprezintă un pionierat în dezvoltarea sănătoasă a unei generații viitoare de consumatori, educați din punct de vedere financiar. 

Mahanu Design

”Educația financiară a copiilor trebuie să se realizeze încă de la o vârstă fragedă, atunci când aceștia încep să ceară prima bomboană, prima jucărie. Copiii trebuie să fie familiarizați cu banii, cu valoarea acestora, cum trebuie cheltuiți cu responsabilitate, cum pot fi economisiți, investiți sau donați în scop caritabil”, a arătat Ligia Georgescu Goloșoiu, promotoarea strategiei naționale de educație financiară în grădinițele și școlile din România,  președinta Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație.

Entuziasmul celor mici, curiozitatea și dorința copiilor preșcolari de a învăța să aibă un mod chibzuit de viată, de a afla cât mai multe taine despre bani și despre valoarea și limitele legate de acest subiect, precum și implicarea educatorilor și a părinților copiilor cu dăruire și pasiune în activitățile de educație financiară, reprezintă tot atâtea motive care ne determină să ne gândim la consecvență, la dezvoltare și remodelare a proiectului, cu speranța că vom avea și în continuare susținerea partenerilor noștri  în acest demers important pentru schimbarea mentalității generațiilor viitoare, a arătat inspectorul şcolar Daniela Răileanu.

Un partener constant la atelierele de lucru cu preșcolarii de la Grădinița ”Pinocchio”, Dana-Ioana Oniciuc, prezentă la această activitate, a împărtășit cadrelor didactice prezente la sesiune bucuria de a fi împreună cu copiii, de a-i implica în activități atractive, adaptând conținuturi și creând modele de resurse educaționale adaptate la nevoile de dezvoltare și la interesele copiilor preșcolari.

După cum explică Adriana Samson, director la G.P.P.”Pinocchio” Fălticeni, atelierele organizate pun accent pe comunicare, interacțiune și dialog – ca factori-cheie care susțin învățarea și starea de bine a copiilor.

„Activitățile Danei asigură un caracter integrat al conținuturilor, promovează experiențe de învățare în care copilul participă activ și poate alege și influența modul de desfășurare a activității.Pornind de la a exemplifica o activitate organizată cu preșcolarii, Dana ne-a facilitat întâlnirea cu autoarea cărții folosite ca punct de plecare într-un asemenea atelier, <Școala banilor bine-crescuți>, scrisă de Cristina Andone”.

În cadrul sesiunii de comunicări, scriitoarea Cristina Andone a prezentat într-o manieră artistică mesaje semnificative, relevante atât pentru copii, cât și pentru adulții prezenți, făcând apel la crearea unei atitudini pozitive în receptarea informațiilor și mesajelor rezultate din  conținutul scrierilor domniei sale.

Îndemnul la lectură și implementarea acesteia de timpuriu,vor avea un impact determinant în viața copiilor și poate reprezenta foaia de parcurs în formarea de cunoștințe, abilități, atitudini și comportamente necesare pentru a lua decizii solide și, în cele din urmă, pentru a atinge bunăstarea individuală a fiecărui viitor cetățean responsabil.

Parteneriatul încheiat cu reprezentanții BCR-Filiala Fălticeni în activitățile de educație financiară, a fost valorificat în această întâlnire online, prin prezența doamnei economist Narcisa-Claudea Vultur.

Aceasta a menționat satisfacția lucrului cu preșcolarii în momentele când a adus în atenția acestora noțiuni de educație financiară și antreprenoriat, cum ar fi economisirea, gestionarea cheltuielilor sau stabilirea de obiective financiare, organizând activități atractive în grădiniță sau primind preșcolarii în vizite la sediul instituției.

Activitățile derulate împreună au demonstrat că educația financiară poate începe la vârstele timpurii, iar timpul și energia investite acum sunt cea mai bună dovadăcă, atunci când este vorba de copiii noștri, rezultatele activităților ne pot aduce beneficii pentru tot restul vieții.

Cadrele didactice, participante în număr mare la sesiune, au împărtășit experiențe și exemple de bună practică din activitățile derulate și care pot fi repere demne de valorificat în activitățile viitoare privind educația financiară a preșcolarilor.

Mijloacele de realizare diverse și atractive utilizate, precum: povești, convorbiri, filme educaționale, jocuri-exerciţiu, jocuri didactice, jocuri de rol, jocuri folosind softurile educaţionale, vizite, discuţii libere, ateliere de lucru, concursurile tematice au contribuit laformarea, exersarea și dezvoltarea capacităţilor cognitive, afective şi volitive ale copiilor preşcolari.

„Limbajul financiar a fost exersat cu copiii în variate contexte de joc și învățare. Implicarea directă a copiilor în acțiune cu resurse educaționale specifice a contribuit la formarea unui comportament responsabil față de bani, înţelegând să dobândească o atitudine corectă faţă de muncă, banul muncit, faţă de cei aflaţi în suferinţăprin acţiuni caritabile, să lucreze în echipă pentru a face rost de banii de care au nevoie, cum să managerieze inteligent finanţele de care dispun pentru a-și satisface dorințele proprii(jucării, excursii) și a deveni,în viitor, independenți.

Promovarea conceptului de educație financiară în educația timpurie reprezintă o provocare, dar și o cheie în a schimba mentalități,prin crearea unei noi viziuni care să corespundă cerințelor actuale și viitoare aleînvățământului românesc și european”, a concluzionat profesoara Adriana Samson.

ȘTIRI