Din 29 martie începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Sunt 270 de locuri în școlile din FălticeniEducație

Din 29 martie începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Sunt 270 de locuri în școlile din Fălticeni

       Accesări: 895

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și calendarul aferent acestui proces.

Pregătirea procesului de înscriere a început miercuri, 17 martie 2021. Unitățile de învățământ și inspectoratul școlar au afișat circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În municipiul Fălticeni vor fi organizate 8 clase în sistem normal, pentru 215 copii, și două clase în sistem step-by-step, pentru 55 de copii.

Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”:  2 clase alocate în sistem normal – 60 de locuri.

Școala Gimnazială “Ion Irimescu” : 2 clase în sistem normal – 60 de locuri; 1 clasă step-by-step – 30 de locuri.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”: 2 clase în sistem normal – 50 de locuri; 1 clasă step-by-step – 25 de locuri.

Școala Gimnazială “Ioan Ciurea”: 2 clase în sistem normal – 45 de locuri.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):

21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

ȘTIRI