Consiliul Local Fălticeni își întregește componența. Elena Grigoriu va primi mandatul de consilier localLocal

Consiliul Local Fălticeni își întregește componența. Elena Grigoriu va primi mandatul de consilier local

       Accesări: 2028

Noutate în deliberativul local. Componența Consiliul Local Fălticeni va fi reîntregită în luna iulie, după ce aleșii locali vor vota validarea mandatului pentru un nou consilier local. Acestă calitate va fi încredințată Elenei Grigoriu, membru PSD.

Ea va ocupa locul rămas liber pe funcția publică ocupată de inginerul Liviu Grigoraș, decedat în luna iunie.

Noul consilier Elena Grigoriu își va desfășura activitatea în cadrul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2016, viitorul ales local din grupul PSD va fi propus în această funcție publică în ședința ordinară din 24 iulie.

Hotărârea va putea fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

Conform art. 100 alin.(33) al Legii nr.115 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective.

În cazul eliberarării mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Noul consilier local este asistent medical al Spitalului Municipal Fălticeni.

ȘTIRI