Comuna Horodniceni implementează proiectul „Construire piste de biciclete și alte vehicule ușoare electrice”Actualitate

Comuna Horodniceni implementează proiectul „Construire piste de biciclete și alte vehicule ușoare electrice”

       Accesări: 74

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“Construire piste de biciclete si alte vehicule usoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava”

Proiect nr. PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3/13.05.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 141064/13.12.2022, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Construire piste de biciclete si alte vehicule usoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava”, Proiect nr. C10-I1.4-101 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan, PNRR/2022/C10/I.3, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 1.

Proiectul are ca obiectiv specific Construire piste pentru biciclete si alte vehicule usoare electricela nivelul comunei Horodniceni, judetul Suceava, care vizeaza asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete în scopul îmbunătățirii asigurarii sigurantei pentru utilizatorii de biciclete si trotinete electrice.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 1.874.564,16 lei inclusiv TVA alocată investiției de construire piste de biciclete si alte vehicule usoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I1.4) din care 1.575.264,00 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 299.300,16 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu 30 decembrie 2022 până la 30 decembrie 2024.

Date de contact : Primar Florea Neculai, Tel: 0230545736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

ȘTIRI