Colegiul „Vasile Lovinescu” oferă experiențe inedite elevilor săi. Stagii de practică realizate în Spania și PortugaliaEducație

Colegiul „Vasile Lovinescu” oferă experiențe inedite elevilor săi. Stagii de practică realizate în Spania și Portugalia

       Accesări: 495

Evoluții pozitive bifate de mediul educațional local. Colegiul „Vasile Lovinescu” oferă noi și valoroase experiențe elevilor săi, materializate prin dezvoltarea abilităților vocaționale, cele care deschid calea spre viitor. Unitatea de învățământ din Fălticeni, instituție centenară, se numără printre colegiile cu Acreditare Erasmus în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, valabilă până în decembrie 2027.

Prin intermediul acesteia, câteva generaţii de elevi au beneficiat şi vor beneficia de stagii de formare prin programe europene pe domeniile turism şi alimentaţie, informatică, industrie alimentară, mecanică.

Anul școlar este pe final, iar ultimele luni au fost cât se poate de intense pentru elevii și profesorii aflați într-o înnoire permanentă cu actul cunoașterii.

Anul acesta, al doilea an al Acreditării VET, elevii Colegiului „Vasile Lovinescu”, 21 la număr, au efectuat stagii de pregătire practică la agenţi economici din străinătate, două cadre didactice au participat la activități de formare continuă, iar alți alți 10 elevi au participat la competiţii internaţionale.

Una dintre experiențe s-a concretizat în perioada 1 – 12 aprilie 2024, când șapte elevi de la clasa a XI-a, specializarea informatică, au efectuat un stagiu de practică de două săptămâni, având ca partener de practică firma Andagrananet, Granada, Spania. Elevii au dobândit cunoștințe și abilități practice privind crearea de pagini web și prelucrarea informației în format digital.

Tot în această primăvară, zece elevi, clasa a X-a, a XI-a şi a XII-a, de la Colegiul ” Vasile Lovinescu” din Fălticeni au participat, în perioada 24-26 aprilie 2024, la „Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu” din Bulgaria.

Târgul s-a desfăşurat timp de trei zile, prin intermediul acestuia încercându-se simularea unei activităţi desfăşurate de către o firmă reală.

Elevii Colegiului „Vasile Lovinescu” s-au prezentat cu două firme de exerciţiu: F.E. Party People S.R. L. având ca obiect de activitate servicii organizare evenimente și F.E. Healthy Lifestyle S.R.L, obiectul principal de activitate fiind colectarea, prelucrarea şi comercializarea fructelor şi plantelor medicinale organice sub forma ceaiurilor, siropurilor, dulceţurilor, fructelor uscate.

Un alt reper în reprezintă stagiul de practică, de două săptămâni, în Braga, Portugalia, în perioada 13 – 24 mai 2024. Aici s-au prezentat 14 elevi, din clasa a X-a, de la specializările turism și alimentație şi respectiv specializarea industrie alimentară.

Cei de la specializarea Tehnician hotelier au dobândit cunoştinţe şi abilităţi practice privind organizarea serviciului de front-office, organizarea activităţilor în cadrul departamentelor Floor, Food, documente contabile primare întocmite in diversele compartimente ale hotelului, utilizare de produs informatic si prelucrarea informației în format digital, etică, comunicare și comportament profesional, competențe valabile în serviciile de turism la nivel european.

Colefii lor, de la specializarea industrie alimentară, au dobândit cunoștințe privind organizarea secţiilor de patiserie, materii prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de patiserie, tehnologia produselor de patiserie internaţionale.

Povestea Erasmus va continua la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni şi în anul şcolar următor, când elevi de la specializările informatică, turism şi alimentaţie, industrie alimentară şi mecanic vor efectua stagii de practică la agenţi economici din străinătate.

ȘTIRI