Accesări: 7557

Au fost schimbate criteriile de acordare pentru bursele școlare. Condițiile au fost modificate printr-un ordin al ministrului Educației, publicat marți seară în Monitorul Oficial. Bursele de merit vor fi acordate doar elevilor care au medii de peste 9,50, față de 8,50, cum este acum, iar cele de studiu vor fi acordate începând cu media 7,50, față de 7.

Măsura a stârnit deja nemulțumiri fiind criticată puternic de către asociații ale elevilor, care susțin că prin modificarea criteriilor peste 700.000 de elevi din România rămân fără burse.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că Bugetul pentru bursele elevilor este de aproape patru ori mai mare în acest an faţă de anul 2020.

Asociaţiile elevilor acuză că ordinul „a fost publicat peste noapte, din pix”, fără ca proiectul să fie pus în dezbatere publică, fiind astfel încălcate principiile transparenţei decizionale și anunță că îl vor ataca în instanţă.

Şi Consiliul Naţional al Elevilor condamnă modificarea pragului mediei pentru bursa de merit de la 8,50 la 9,50 spunând că „Ministerul Educaţiei tocmai ce a decis să priveze zeci de mii de elevi de dreptul la educaţie, printr-un masacru al burselor şcolare, care se vor acorda pentru un număr mult mai mic de beneficiari, sub pretextul creşterii mediilor ca urmare a şcolii online. (…)”

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Consiliul Naţional al Elevilor condamnă noua măsură pe care au denumit-o „iresponsabilă şi inechitabilă” şi solicită Ministerului Educaţiei să revină de urgenţă asupra deciziei în perioada imediat următoare, înainte de începerea semestrului al II-lea”.

Criteriile de acordare a burselor școlare sunt schimbate după 10 ani.

Bursele de merit vor fi acordate din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii peste 9,50, față de 8,50 cum era până acum. Bursele de studiu vor fi acordate celor cu media între 7,50 și 9,50, în loc de 7,00 – 8,50, cum era pragul în ordinul precedent.

Bursele devin obligatorii pentru autoritățile locale

În ordinul de ministru precedent formularea permitea autorităților locale să acorde sau nu burse elevilor, în funcție de cum votau consilierii locali.

În noul act normativ formularea este diferită și arată că „elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse”.

În altă ordine de idei, bursele devin obligatorii pentru autoritățile locale, nu mai sunt facultative.

Bursele elevilor s-au dublat

Bursele de performanță au, în mare, criterii de acordare neschimbate. Un lucru îmbucurător este faptul că valoarea burselor de performanță s-a dublat.

Noile cuantumuri minime ale burselor sunt: 500 lei (pentru bursa de performanță), 200 lei (pentru bursa de merit), 150 lei (pentru bursa de studiu), 200 lei (pentru bursa de ajutor social).

Pentru bursele de merit, pragul mediei crește cu un punct, de la 8,50 cum era până acum, dar facultativ pentru autoritățile locale, la 9,50 obligatoriu.

Asta înseamnă că vor lua bursă de merit doar elevii cu media între 9,50 și 10.

Măsura fusese anunțată pe 7 octombrie 2021 de ministrul Educației, după o ședință de guvern în care s-au stabilit noile cuantumuri ale burselor școlare. Acesta anunța atunci că va adopta prin ordin de ministru aceste criterii și justifica creșterea pragului pentru bursa de merit prin creșterea notelor în perioada școlii online.

Noii criterii pentru bursa de merit

(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;

e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME.

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).

Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

ȘTIRI