Au fost anunțate măsurile pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice pe durata campaniei electoraleActualitate

Au fost anunțate măsurile pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice pe durata campaniei electorale

       Accesări: 2984

Astăzi a început campania electorală pentru alegerile locale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în întreaga țară, astfel încât campania să se desfășoare fără incidente grave.

La începutul acestei luni a aprobat Planul general de măsuri din competența structurilor MAI, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor locale, planul fiind transmis tuturor structurilor cu atribuții în organizarea procesului electoral.

În ceea ce privește măsurile de protecție sanitară pe parcursul campaniei electorale, prin Hotărârea de Guvern aprobată în ședința de joi, 27 august, s-a stabilit că purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor, întrunirilor și acțiunilor aferente campaniei electorale.

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor și întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se instituie obligația organizatorilor acestora de a asigura respectarea anumitor măsuri, în condiții stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu avizul Autorității Electorale Permanente.

Codrin Benta

Pentru toate persoanele care participă la evenimente sau întruniri se va efectua triajul observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Regulile de acces și de protecție individuală se vor afișa în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimente sau întruniri.

În mod obligatoriu, toți participanții vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

Se va asigura o distanță fizică de minimum 1 metru între participanții la evenimente și întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă.

La evenimentele și întrunirile desfășurate în spațiu închis vor participa maximum 50 de persoane, iar durata va fi limitată la  maximum 2 ore.

În cazul evenimentelor și întrunirilor desfășurate în aer liber, organizatorii trebuie să asigure limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri pătrați pentru fiecare persoană.

În ceea ce privește, acțiunile desfășurate pe stradă, numărul persoanelor, care se deplasează în grup sau formează un grup, va fi limitat la maximum șase, iar în cazul acțiunilor din ușă în ușă, echipele de campanie vor fi formate din maximum două persoane.

Organizatorii au obligația de a asigura aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2.

Respectarea aplicării tuturor acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

ȘTIRI