Apa potabilă din comuna Bogdănești este neconformă. Au fost depistate bacterii coliforme și enterocociRural

Apa potabilă din comuna Bogdănești este neconformă. Au fost depistate bacterii coliforme și enterococi

       Accesări: 1856

Cât de potabilă este apa potabilă pentru populație? La această întrebare au încercat să răspundă specialiștii Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății care au efectuat mai multe verificări ale sistemelor de aprovizionare cu apă din județul Suceava. Conform raportului acestora, înaintat Prefecturii, în sursele de apă din unele localități au fost depistate bacterii coliforme, inclusiv E. Coli.

Pe lângă acestea au fost depistați nitrați și valori ale clor rezidual liber consumator sub valorile legale.

În altă ordine de idei, probele recoltate au parametri neconformi.

Deficiențele de ordin igienico-sanitar au fost găsite la sistemele de alimentare cu apă din comunele Verești, Șaru Dornei, Fundu Moldovei, Calafindești, Brodina, Bosanci, Poiana Stampei, Iacobeni și Straja.

În județul Suceava funcționează 30 de stații de tratare a apei potabile în zona rurală.

Raportul Inspecției Sanitare de Stat arată că apa este necorespunzătoare calitativ și în Comuna Bogdănești.

În urma controlului efectuat au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare pentru substanța clorigenă utilizată la dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată a fost găsită necorespunzătoare calitativ.

Apa potabilă din comuna Bogdănești are parametri neconformi. Specialiștii au găsit clor rezidual liber consumator sub valorile legale, dar și coliforme și enterococi.

Coliformele sunt bacterii, microorganisme care, în mod normal, se găsesc în tractul intestinal al oamenilor şi al animalelor cu sânge cald şi în apa de suprafaţă. Când sunt detectate în apa potabilă, ele sugerează contaminarea de la surse de suprafaţă, ca de exemplu grajdurile.

Enterococii cauzează o varietate largă de infecţii. Cel mai frecvent aceștia infectează tractul urinar, abdomenul, fluxul sanguin, endocardul, tractul biliar, plăgile provocate de arsuri și cateterele permanente.

Având în vedere raportul înaintat de inspectorii sanitari, Prefectura Suceava va notifica primăriile vizate și va monitoriza modul de implementare a fiecărei acțiuni propuse pentru remedierea problemelor semnalate.

Raportul integral al Inspecției Sanitare de Stat

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Verești

  • Obiectivul funcționează fără ASF, deoarece nu este dotat cu stație de tratare a apei (este un obiectiv vechi, funcționând dinainte de 1989). La data controlului, se află în stadiu avansat de execuție proiectul “Înființare infrastructură de apă și apă uzată comuna Verești, lucrări executate în proporție de 80%”; apa este furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer, populația fiind informată cu privire la calitatea apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, nitrați, B. Coliforme prezente)

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Șaru Dornei

  • Obiectivul funcționează fără viza anuală a ASF, deoarece nu este dotat cu stație de tratare a apei. La data controlului, s-a constatat că rezervorul de înmagazinare a apei captate din sursa Șeștina prezintă semne de uzură, necesitând luarea de măsuri de igienizare și renovare. Nu se asigură monitorizarea de audit a calității apei furnizate consumatorilor pentru anul 2021. Menționăm că, față de data autorizării, au fost efectuate lucrări de suplimentare a sursei de aprovizionare cu apă inițiale cu încă o sursă de apă (sursa Hîrjoaia), extindere rețea de distribuție. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, E.coli prezente).

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Fundu Moldovei:

  • Obiectivul este în procedură de autorizare. În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare a sistemului de clorinare, degradări ale unor porțiuni din finisajele încăperilor stației de tratare a apei, perimetru de protecție incomplet. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezenți). Populația este informată cu privire la calitatea apei, aceasta fiind furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer.

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Calafindești

  • În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare a sistemului de clorinare a apei, motiv pentru care au fost înregistrate 4 probe necorespunzătoare pe parcursul anului 2021. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, nitrați, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezenți). Apa este furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer, populația fiind informată cu privire la calitatea apei.

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Brodina

  • În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme prezente). S-a dispus verificarea condițiilor de funcționare a echipamentelor pentru tratarea apei, în vederea îmbunătățirii calității apei furnizate consumatorilor.

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Bogdănești

  • În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, Enterococi prezenți).

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Bosanci

  • Obiectivul funcționează fără viza anuală a ASF. În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei, probleme cu calitatea apei la sursă. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, Enterococi prezenți). Apa este furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer, populația fiind informată cu privire la calitatea apei.

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Poiana Stampei:

  • În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: turbiditate, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezenți).

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Iacobeni

  • În urma controlului efectuat, au fost constatate site înfundate în urma ploilor, fiind dispuse măsuri de curățare a sitelor; reverificarea potabilității apei prin analize fizico-chimice și microbiologice.

Sistem de aprovizionare cu apă comuna Straja

  • Obiectivul funcționează fără viza anuală a ASF. În urma controlului efectuat, s-a constatat că obiectivul nu are încheiat pe anul 2021 contract pentru monitorizarea de audit a calității apei furnizate consumatorilor.

ȘTIRI