Accesări: 381

Data lansarii sesiunii: 25.10.2021
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 5

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 3/6B „ Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est ”

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric( un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 25.10.2021.

 1. Data limita de depunere a proiectelor
  Data limită de depunere – 05.11.2021, ora 14.00.
 2. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
  Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

 1. Tipuri de beneficiari eligibili:
 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL Suceava Sud-Est
 • ONG-uri din teritoriul GAL Suceava Sud-Est pentru investiții în infrastructura educațională și culturală
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
 • Suma disponibilă pe măsură – 149.102,10 euro;
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 32.344,50 euro/proiect;
 • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 32.344,50 euro/proiect;
 • Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, aplicate de ONG-uri.
 1. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.
 2. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
  Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI