Accesări: 463

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE NR.11/2022

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod postal 727460, tel 0230 – 547 150, email: gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță: lansarea Apelului de Selecție nr.11, pentru data de 27.09.2022, pentru următoarea măsură din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M6/6A – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA, CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

Data lansării apelului de selecție: 27.09.2022.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Perioada de depunere a proiectelor este 27 septembrie – 10 octombrie 2022;

Fondul nerambursabil disponibil pentru măsura M6/6C este de 184.809 euro.
Intensitatea sprijinului va fi de:

  • Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 70% și poate fi majorat până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul solicitanților care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism, și în cazul fermierilor care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.

• Beneficiari eligibili:

  • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul GAL;
  • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
  • toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

• Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 184.809 euro;
• Data limita de primire a proiectelor: 10.10.2022 , ora 14:00;

Locul unde se vor depune proiectele

Proiectele se depun la sediul GAL din comuna Rădășeni, judetul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului” www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informaţții suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, județul Suceava, telefon 0230/547150.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”
Președinte,
Sărmăşanu Viorel

ȘTIRI