Accesări: 238

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea Apelului de selecție nr.9 ce a avut loc în data de 15.04.2021 pentru măsura din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole – valoare totală alocată pe măsură 150.209 euro, valoare proiectelor selectate 142.558,38 euro.

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL Valea Șomuzului astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 13.05.2021 pentru procesul de selecție a proiectelor.

În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare.

Întrucât nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare întocmit în data de 13.05.2021 a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea:

M6/6A – 3 proiecte depuse; 3 proiecte conforme; 2 proiecte eligibile selectate pentru finanțare; 1 proiect eligibil fără finanțare:

1.”ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE PE RINGURI DE DANS” beneficiar ”PASCARI FLOAREA I.I” cu valoare publică nerambursabilă de 68.939,38 euro eligibil și selectat pentru finanțare.

2.”DOTARE SERVICE AUTO” beneficiar „SC AEC MOTOR PARTS SRL ” cu valoare publică nerambursabilă de 73.619 euro eligibil și selectate pentru finanțare.

3.”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CABINET VETERINAR ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE ÎN SATUL FÂNTÂNA MARE, COMUNA FÂNTÂNA MARE ” beneficiar „SC COSMO PET VET SRL” în valoare publică nerambursabilă de 148.701 euro eligibil fără finanțare.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”

Președinte Sărmășanu Viorel

ȘTIRI