Accesări: 655

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat o nouă listă cu dosarele aprobate în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, ca urmare a aprobării dosarelor de finanțare în ședința Comitetului de Avizare din data de 24 august 2020.

În această sesiune au fost acceptate 20 dosare care au solicitat finanțare pentru 717 gospodării izolate.

Din județul Suceava au fost acceptate 5 dosare. Finanțare, în valoare toatlă de 660.000 de lei urmează să primească 28 de gospodării din Stulpicani, Horodnic de Jos. Fundu Moldovei, Pîrteștii de Jos și  Vatra Moldoviței.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor beneficiari publicată pe siteul AFM. Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată. Suma alocată sesiunii de finanțare este de 230 milioane lei.

Codrin Benta

Finanţarea nerambursabilă acordată de AFM este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie.

Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

În momentul de față, se află în desfășurare două programe ale AFM care vizează instalarea de panouri fotovoltaice. Mai exact, vorbim despre programul pentru gospodăriile izolate și despre programul Casa Verde – Fotovoltaice.

ȘTIRI