Accesări: 5721

Cea mai importantă funcție din sistemul medical local este vacantă. Postul de manager al Spitalului Municipal Fălticeni, unitate arondată unei zone cu peste 150.000 de persoane, este scos la concurs. Începând de astăzi și până pe 30 decembrie candidații își pot depune dosarul la secretariatul unității de pe strada Ion Creangă nr.1.

Actualul manager Vlad Morariu își încheie actualul „mandat”, de trei ani, pe care l-a început la data de toamna anului 2017.

Candidații care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească mai multe criterii.

Cerințe obligatorii pentru candidați

Potrivit datelor anunțate de Consiliul de Administrație al Spitalului, persoanele care se vor înscrie trebuie să fie absolvenții unei instituții de învățământ superior medical sau economico-financiar, au cursuri de perfecționare în domeniul managerial sau management sanitar, economic sau administrativ, au cel puțin doi ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată.

Alte cerințe obligatorii sunt ca orice candidat să fie apt din punct de vedere medical, să nu fie condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție și să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare.

Concursul debutează la începutul lunii ianuarie

Concursul pentru postul de manager se va desfășura în două etape.

Prima probă este una eliminatorie și va consta în analiza dosarelor fiecărui candidat. Această etapă se va desfășura pe 4 ianuarie 2021.

A doua probă va fi susținerea unui proiect de management, de 15 până la 20 pagini, în fața unei comisii de specialitate formată din patru persoane numite de Consiliul de Administrație. Proba se va desfășura pe 14 ianuarie 2021, ora 10.00.

Proiectul de management trebuie să evidențieze modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare în cadrul temei de concurs.

Pentru a fi considerați admiși, participanții la concurs trebuie să obțină nota finală, minimă, 7.

Dosarele se depun de astăzi

Fiecare candidat va fi evaluat pe baza unui fișe de abilități manageriale în care vor fi trecute notele pentru aptitudini de comunicare, capacitatea de analiză, sinteză, strategie și planificare, apoi abilități și experiență în gestionarea resurselor umane, aptitudini de gestionare a conflictelor și a situațiilor de criză, cunoașterea și capacitatea de a pune în practică legislația în domeniul sanitar.

Dosarele pentru concurs se depun începând de astăzi, 23 noiembrie, și până pe 30 decembrie.

Dacă nu vor fi contestații, noul manager al unității medicale va fi instalat în funcție până pe 20 ianuarie 2021.

Actualul manager a confirmat faptul că își va depune dosarul pentru concurs. Vlad Morariu este la conducerea Spitalului Municipal Fălticeni din toamna anului 2013.

Înainte să acceadă pe funcție, prin concurs, în aprilie 2014, medicul ortoped sucevean a asigurat interimatul în perioada 1 octombrie 2013 – 31 martie 2014.

Posturi pentru medici rezidenți

Unitatea medicală angajează și doi medici rezidenți. Posturile scoase la concurs sunt cu normă întreagă și se adresează celor aflați în ultimul an al stagiului de practică.

Sunt disponibile doar două locuri, unul pe specialitate neonatologie, la Maternitate, și altul pe gastroenterologie, în cadrul Ambulatoriului de specialitate.

Candidații trebuie să prezinte un dosar la înscriere cu acte specifice acestui concurs, cerere, copie după diploma de medic și adeverință de confirmare în grad profesional, un certificat medical, cazierul judiciar și copia actului de identitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Dosarele pot fi depuse la secretariatul spitalului. Data la care se va organiza concursul urmează să fie anunțată în perioada următoare.

ȘTIRI