Sfântul Nicolae este ocrotitorul fălticenenilor din cartierul ȘoldăneștiLocal

Sfântul Nicolae este ocrotitorul fălticenenilor din cartierul Șoldănești

       Accesări: 1069

Şoldăneşti este cel mai vechi sat atestat documentar, denumirea fiind dată după numele lui Şoldan Petru, amintit în documente în vremea lui Petru I Muşat – 1384.

Fălticeniul de astăzi îşi leagă existenţa de această aşezare, după ce în anul 1800 târgul Şoldăneşti a primit numele de târgul Fălticeni.

Satul Şoldăneşti (Tămărtăşăuţi, Tămârtăşeşti) este cel mai vechi sat atestat documentar, denumirea fiind dată după numele lui Şoldan Petru, amintit în documente în vremea lui Petru I Muşat – 1384.

Actul de identitate al localităţii Şoldăneşti îl reprezintă un document din vremea lui Alexandru cel Bun, din 22 septembrie 1411, prin care fiii lui “Şoldan cel Bătrân” capătă satul Tămărtăşăuţi (Şoldăneşti).

În anul 1500, 30 martie, satul este amintit într-un document al Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.

În 1642 Şoldăneştiul este amintit într-un document al lui Vasile Lupu, prin care urmaşii lui Şoldan Petru, înrudiţi cu domnitorul Moldovei, sunt răsplătiţi cu danii pentru credinţa cu care l-au slujit pe domn.

La începutul secolului XVIII, satul şi moşia Şoldăneşti se afla în stăpânirea familiei Başotă.

În 1780 – 8 august, ia fiinţă târgul Şoldăneşti, pe o parte din Moşia lui Ioniţă Başotă, prin hrisovul dat de domnitorul Constantin Moruzi.

După 1800 târgul Şoldăneşti se va numi târgul Fălticeni.

În 1798 – este construită biserica actuală, cu hramul “Sfântul Nicolae”, de către marele vornic Andrei Başotă. Catapeteasma bisericii este datată cu anul 1802, înscris pe icoana împărătească a Maicii Domnului.

Înaintea actualei biserici a existat o altă biserică în curtea conacului, de la care se păstrează Sfânta Masă adusă în anul 1938 în curtea bisericii, în jurul căreia s-a construit un aghiazmatar (2006).

Înaintea acestor biserici au existat altele din lemn care nu au rezistat timpului; un document din 1620 amintind pe “pop Ilie ot Şoldăneşti”, ceea ce confirmă existenţa şi permanenţa cultului religios.

În cursul timpului biserica actuală a suferit mai multe reparaţii: 1856, 1907, 1936, 1946. Între anii 2000 – 2004, biserica a fost restaurată şi consolidată. În intervalul 2004 – 2005 a fost construită clopotniţa din zidărie de piatră cioplită şi beton armat. Între anii 2005 – 2010, biserica a fost pictată în interior, în tehnica “fresco”, de către pictorul Ioan Şoldănescu din Fălticeni.

ȘTIRI