Accesări: 575

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României.

Sfântul Apostol Andrei a fost originar din Betsaida, un oraș de  pe malul lacului Ghenizaret, fiu al  lui Iona, din Galileea, și fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos.

Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, când a auzit, a doua zi după Botezul Domnului nostru Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către Iisus și zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan, 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat pe Hristos, zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos” (Ioan, 1, 41). Și astfel, l-a tras și pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept aceea, Sfântul Apostol Andrei i se mai spune și Apostolul cel dintâi chemat al Domnului.

Din zilele acelea, ca și ceilalți Apostoli, Sfântul Andrei a urmat pe Mântuitorul, însoțindu-l pe drumurile Țării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul.

A fost martor faptelor minunate săvârșite de Domnul, s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc, dătător de viață, al credinței celei noi întemeiată de Hristos, și, mai presus de toate, a văzut Patimile Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi și s-a întărit în credință, în ziua Învierii.

Tradiția Bisericii ne spune că după Înălțarea Domnului la cer și după Cinzecime, Sfinții Apostoli au tras la sorți ca să meargă în toată lumea pentru a propovăduia Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.

Primul sau cel dintâi chemat, Sfântul Apostol Andrei i-a căzut sarcina ca să meargă în Bizantia, Bitinia, Macedonia și Tracia, ceea ce s-a și întâmplat, ajungând în ținuturile din jurul Mării Negre, în Sciția  – Dobrogea de astăzi, unde se află și peșterea Sfântului Apostol ( prima biserică creștină de la noi) și ajungând până în Crimeea.

Apoi a  mers în Grecia, în zona Peloponezului şi la Patras, și  predicând Evanghelia a fost arestat, chinuit şi osândit la moarte de guvernatorul provinciei Hegias.

La Patras în Grecia a fost martirizat Sfântul Apostol Andrei, unii au spus că în timpul împăratului Nero, alţii în timpul împăratului Domiţian. El a fost răstignit pe o cruce din lemn de măslin în formă de X care până astăzi poartă numele de crucea Sfântului Apostol Andrei.

Sfântul Apostol Andrei fiind începătorul creştinării strămoşilor noştri daco-romani este considerat Apostolul românilor şi se bucură de o deosebită cinstire. De aceea Sfântul Apostol Andrei are o semnificaţie deosebită pentru noi românii deoarece prin el noi am primit credinţa apostolică.

Din anul 1994 Sfântul Apostol Andrei este în calendarul creștin ortodox cu literă roșie, iar din anul 1997 este pomenit ca cel Întâi chemat și Ocrotitorul României.

Din anul 2012, ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei, este declarată ca fiind zi de sărbătoare a întregii Ortodoxii românești și a întregului popor român.

De aceea, această sărbătoare este rânduită cu o zi înainte de Sărbătoarea Națională de 1 decembrie, pentru a ne arăta că de fapt această unitate națională s-a înfăptuit mai întâi pe unitate spirituală, de credință, de cuget și mai ales de demnitate.

Așadar, ziua de 30 noiembrie, în sens spiritual pentru toți creștinii ortodocși români, este ziua credinței noastre strămoșești.

La mulți ani, dragi români creștini – ortodocși de pretutindeni!

ȘTIRI