Accesări: 285

Examene și emoții pentru o parte dintre cadrele didactice. Miercuri are loc examenul național de definitivare în învățământ, peste 6.700 de candidați fiind așteptați să susțină proba scrisă. La nivel județean sunt 268 de profesori care s-au înscris pentru definitivat.

Anul acesta centrul de examinare este organizat la Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu” din Suceava.

Cei mai mulți candidați, 51, vor susține proba scrisă la disciplina limba și literatura română pentru copii, metodica activității instructiv educative din învățământul preșcolar.

Alți 38 de profesori dau definitivatul la limba și literatura română și matematică, metodica predării acestora în învățământul primar, 31 la educație fizică și sport, 25 de candidați la matematică, 15 la limba engleză.

Candidații înscriși la definitivat trebuie să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Mahanu Design

Având în vedere contextul pandemic, care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă, spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții.

Candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

Conform Calendarului privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, susținerea probei scrise este prevăzută pentru data de 22 iulie, iar afișarea rezultatelor inițiale va avea loc pe 29 iulie.

Înregistrarea contestațiilor este prevăzută în perioada 29-30 iulie, soluționarea contestațiilor în perioada 30 iulie-4 august, iar afișarea rezultatelor finale în 4 august.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

În altă ordine de idei, prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

ȘTIRI