Primăria Fălticeni va primi începând de săptămâna viitoare cererile pentru tichetele sociale acordate ca sprijin educaționalLocal

Primăria Fălticeni va primi începând de săptămâna viitoare cererile pentru tichetele sociale acordate ca sprijin educațional

       Accesări: 4288

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Fălticeni a anunțat începerea perioadei de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.

Acțiunea se va derula în intervalul 24 august – 4 septembrie 2020, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Fălticeni, în cadrul programului cu publicul.

Acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional este reglementată prin O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază, în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului.

Tichetele sociale vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Fălticeni; venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de 1.115 lei; să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Dosarele pentru obținerea tichetelor sociale se vor depune astfel:

La sediul Direcției de Asistență Ssocială din cadrul Primăriei Fălticeni se vor depune dosarele pentru copiii înscriși la grădiniță în anul școlar 2020 – 2021.

Pentru copiii din ciclul primar și ciclul gimnazial dosarele se vor depune la secretariatul școlilor unde copiii sunt înscriși.

Fălticenenii care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, trebuie să depună la sediul Direcției de Asistenţă Socială Fălticeni (pentru copiii preșcolari) și la sediul școlilor (copiii din ciclul primar și ciclul gimnazial) următoarele actele doveditoare:

  • acte de identitate ale părinților  /reprezentantului legal (în original și copie);
  • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
  • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
  • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
  • certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
  • certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
  • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
  • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipiului Fălticeni, falticeni.ro, secțiunea Formulare online.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat și beneficiarii alocației pentru susținerea familiei aflați în evidențele Direcției de Asistență Socială Fălticeni, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor  întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020. Aceste persoane au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 7-14 septembrie 2020, urmând ca Direcia de Asistență Socială Fălticeni să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Suceava până la data de 15 septembrie 2020.

Direcția de Asistență Socială Fălticeni are obligația de a actualiza lunar

Lista destinatarilor finali va fi actualizată și înaintată lunar Instituției Prefectului Județului Suceava, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

 Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet.

Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

ȘTIRI