Persoanele cu dizabilități pot beneficia de vouchere pentru tehnologie asistivăActualitate

Persoanele cu dizabilități pot beneficia de vouchere pentru tehnologie asistivă

       Accesări: 312

Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot folosi vouchere pentru tehnologia asistivă și pentru achiziția de  accesorii, ne-a informat conducerea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Termenul de tehnologii asistive se referă la serviciile şi echipamentele utilizate de către persoanele cu dizabilităţi, pentru a compensa limitele impuse de dizabilitate şi pentru a întări şi accentua performanţele în învăţare, comunicare, independenţă, mobilitate şi de a avea un control mai mare asupra mediului.

Tehnologia asistivă înseamnă orice produs, instrument, echipament sau sistem tehnic folosit de o persoană cu dizabilităţi, produsă în mod special sau general disponibilă pentru prevenirea, compensarea, limitarea sau neutralizarea deficienţei, dizabilităţii sau handicapului.

Termenul de tehnologii de acces se referă la echipamentele hardware şi aplicaţiile software, cu ajutorul cărora o persoană cu deficienţe poate utiliza Tehnologia Informaţională şi de Comunicare (TIC), respectiv computer-ul, cu tot ceea ce ţine de acesta, inclusiv internet-ul şi serviciile de comunicare aferente acestuia.

Având în vedere publicul cărora se adresează, tehnologiile asistive se clasifică în patru grupe: de mobilitate, de comunicare, de manipulare şi de orientare.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Recent, a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale.

Voucherele au o valoare de aproximativ 5000 de euro și sunt disponibile grație unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164).

Ordinul nr. 103/2021 prevede că, în situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu mențiunea că produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.

Pot beneficia de tehnologie asistivă, persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent; persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).

Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente: carte de identitate; adeverință medicală; ultimul document de studii.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

Persoana cu dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

Apoi, persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului unde depune următoarele documente:

Cerere pentru acordarea voucherului;

Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);

Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;

Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

DGASPC transmite ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse, iar Autoritatea transmite DGASPC voucherele nominale tipărite;

Persoana cu dizabilități ridică voucherul de la DGASPC; prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă; primește produsul din Lista cu produse.

Până acum, 623 persoane au fost incluse în grupul țintă și au beneficiat de sprijin (servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională).

De asemenea, au fost eliberate 179 vouchere. 118 persoane au fost angajate în muncă, pentru 78 dintre acestea se finanțează subvenții conform art. 80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

De asemenea, 16 furnizori au fost incluși în lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces. Lista este disponibilă pe site-ul ANDPDCA.

Persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET se pot adresa agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

ȘTIRI