Accesări: 784

De la începutul lunii iunie se primesc dosarele viitorilor preșcolari. Grădinițele din Fălticeni și-au deschis porțile pentru părinții care vor să-și înscrie prichindeii pentru anul școlar următor. La cele șapte structuri din municipiu sunt disponibile 216 locuri.

100 dintre acestea se regăsesc în oferta grădinițelor cu program prelungit, iar restul la grădinițele cu program normal.

La GPP „Pinocchio” sunt 20 locuri la grupa mică, la GPP „Licurici” sunt 40 locuri, 33 la grupa mică și 7 la grupa mare, iar la GPP Dumbrava Minunata sunt 40 locuri, toate la grupa mică.

Pentru anul școlar viitor la unitățile cu program normal sunt locuri la toate grupele. Mai precis, 116 copii pot fi înscriși la cele patru structuri ale GPN „Voinicelul”.

La GPN „Scufița Roșie” sunt 42 de locuri, la „Voinicelul” sunt 31 de locuri, iar la „Lizuca” sunt 35 de în tip ce la GPN „Alice” sunt 18 locuri.

Mahanu Design

Înscrierile se fac până pe 10 iunie.

Pentru structurile cu program normal, înscrierea se face la sediul fiecărei structuri, în intervalul orar 12.30-14.30, iar la cele cu program prelungit între orele 9-14.

Pentru respectarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, în unitățile de învățământ, se vor face și programări telefonice, în vederea depunerii dosarelor de înscriere.

Documentele necesare la înscriere sunt copia certificatului de naștere al copilului, copii cărți de identitate ale părinților, adeverințe de salariat pentru ambii părinți și dovada cu vaccinările copilului (obligatorie).

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criterii de departajare specifice

  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului)

Unitățile de învățământ preșcolar nu primesc dosare de înscriere pentru copiii născuți după 1 ianuarie 2019.

GPN „Voinicelul” – 116 locuri

Grădinițe Program NormalGrupa Mică Grupa MijlocieGrupa Mare
Alice126
Lizuca2014
Scufița Roșie20166
Voinicelul1975
Total593621

GPP „Pinocchio” – 100 locuri

Grădinițe Program PrelungitGrupa Mică Grupa MijlocieGrupa Mare
Dumbrava Minunată40
Licurici337
Pinocchio20
Total937

ȘTIRI