Accesări: 7394

În ultimele 24 de ore, în urma hotărârilor luate de Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, mai multe instituții publice din județul Suceava au anunțat măsuri referitoare la restrângerea și chiar suspendarea activității de relații cu publicul.

Este cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a unităților aflate în circumscripție, inclusiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.   

“Având în vedere situaţia deosebită creată de răspândirea infecţiilor cauzate de virusul COVID 19, pentru limitarea răspândirii infecţiilor, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului parchetelor şi pentru protecţia sănătăţii persoanelor implicate în proceduri judiciare, s-a luat măsura suspendării activităţii de relaţii cu publicul şi audienţe în cadrul parchetelor, până la data de 30 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii.

Activitatea de relaţii cu publicul şi audienţe este suplinită de primirea sesizărilor, cererilor şi memoriilor prin corespondenţă, folosind mijloacele de comunicare electronică sau trimiterile poştale.

Adresele de corespondenţă ale parchetelor de pe raza judeţului Suceava se regăsesc la adresa http://pcasuceava.mpublic.ro/ptsuceava/unitati_sub_pca.htm.

Codrin Benta

Totodată, intrarea în sediile parchetelor a persoanelor implicate în proceduri judiciare se va face numai după completarea unui declaraţii pe proprie răspundere, privind situaţii de risc pentru răspândirea infecţiei cauzate de virusul COVID 19.

Începând de joi, 12 martie, și Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a suspendat activitatea cu publicul,  până la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național.

 APM Suceava a anuțat că își continuă activitatea curentă pentru a nu pune în pericol obținerea de acte de reglementare necesare diferitelor activități. Continuitatea se va asigura prin mijloace electronice puse la dispoziția publicului interesat: fax și email.

Depunerea documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin e-mail sau fax (office@apmsv.anpm.ro, tel. 0230 514056; Fax 0230 514059). 

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor se va realiza în contul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava deschis la Trezoreria Municipiului Suceava.

Măsuri similare au fost luate și de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava. Toate detaliile privind relația cu publicul sunt disponibile pe pagina web http://djdpsuceava.ro.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava a anunțat că accesul publicului va fi permis doar în spațiul special rezervat din cadrul acestei instituții și al birourilor de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale, iar audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail. beneficiarii serviciilor oferite de OCPI Suceava sunt rugați Pentru evitarea aglomerației, beneficiarii serviciilor OCPI sunt îndemnați să opteze pentru serviciile online disponibile pe https://epay.ancpi.ro/

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava a solicitat primăriilor să transmită prin poștă dosarele pentru acordarea beneficiilor sociale. În cazul cetățenilor, pentru diverse operațiuni legate de beneficiile sociale, legătura va fi ținută prin fax, email sau poștă.

Și Consiliul Județean Suceava a anunțat că, începând de joi, 12 martie 2020, cererile pentru obținerea documentelor referitoare la urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv: Certificate de Urbanism; Autorizații de Construire / Desființare; Certificate de atestare a edificării construcțiilor; Avize ale Arhitectului șef pentru emiterea Certificatelor de Urbanism; Avize ale Arhitectului șef pentru emiterea Autorizațiilor de Construire / Desființare; Avize la Documentații de urbasnism; și alte solicitări în legătură cu activitatea Direcției Arhitect Șef, se pot depune online la adresa contact@cjsuceava.ro sau prin poștă ori curierat la adresa:  Palatul Administrativ, Str. Ștefan cel Mare nr.36 Suceava, Cod poștal 720026.

Taxele vor fi achitate în contul Consiliului Județean Suceava:   RO09TREZ59121160203XXXXX  deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512.

În perioada 11-31 martie 2020, activitatea de relații cu publicul la nivelul Instituției Prefectului – Județul Suceava se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților cu personalul din afara instituției. Cetățenii care vor să solicite informații pot apela telefonic instituția la numărul de telefon 0230.522.915, sau pot transmite email pe adresa prefsv@prefecturasuceava.ro. Accesul în incinta palatului Administrativ este permis doar angajaților, reprezentanților instituțiilor parte în Colegiul Prefectural, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, persoanelor mandatate / delegate.

Direcția Generală de Pașapoarte a anunțat că, până la sfârșitul lunii martie, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice / pașapoartelor simple temporare, se depun în țară la serviciile publice comunitare de pașapoarte, exclusiv în baza unor programări on-line.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, în perioada 11-31 martie 2020, activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online, pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, sectiunea Programari online.

Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original. Persoanele care sunt programate sunt rugate să respecte ora de programare pentr a se evita așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă Suceava a propus ca persoanele beneficiare de ajutor social să nu se prezinte la sediul AJOFM Suceava sau la punctele locale de lucru din teritoriu, în vederea eliberării adeverințelor necesare acordării venitului minim garantat. Primăriile urmează să trimită listele cu aceste persoane, în vederea eliberării adeverințelor necesare, care transmise în original, prin corespondență.  

ȘTIRI