Accesări: 1949

Reducerea numarului de ore petrecut de elevi la școală devine literă de lege în învățământul românesc.

Legea care stipulează această reglementare a fost promulgată de Președintele României. Modificarea  va intra în vigoare începand cu anul scolar 2020-2021.

Pentru învățământul primar elevii vor avea, în medie, 20 de ore pe săptămână, pentru cel gimnazial – 25 de ore, iar pentru cel liceal – 30 de ore.

Premergător promulgării, președintele a cerut reexaminarea acestei legi, pe motiv că modificarea numărului de ore alocat disciplinelor afectează profilul de formare, conținuturile educaționale, modalitățile de predare, învățare și evaluare din învățămant precum și încadrarea cu personal.

În prezent, numărul de ore minim și maxim este stabilit prin ordin al Ministrului Educației.

La clasa pregătitoare, elevii stau la școală 19-20 de ore pe săptămână, 20- 21 de ore la clasele I, a II-a și a III-a, 21-22 de ore la clasa a 4-a.

La gimnaziu, numărul de ore petrecut la școală crește: 26-28 de ore la clasa a V-a, 28-30 de ore la clasa a VI-a, 31-33 de ore la clasa a VII-a, 31-4 de ore la clasa a VIII-a.  

ȘTIRI