Comuna Drăgușeni derulează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”Actualitate

Comuna Drăgușeni derulează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”

       Accesări: 157

U.A.T. Comuna Drăgușeni, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 03.08.2023 proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Drăgușeni, Județul Suceava”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație \ Componenta C15: Educație \ Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \ Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \ Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației \ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar \ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul proiectului vizează asigurarea infrastructurii și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare in vederea asigurarii unui proces educațional de calitate, modern și incluziv în Comuna Drăgușeni, județul Suceava, respectiv „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Drăgușeni, Județul Suceava”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.053.043,04 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fără TVA 884.910,11 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 168.132,93 lei.

Data de început a proiectului este 03.08.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 17 luni.

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-0211

Alma Clinic

Date de contact: Comuna Drăgușeni, cu sediul în localitatea Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava, tel.0230/536 359, fax 0230/536 359, E-mail: primaria_dragusenisv@yahoo.com, https://comunadragusenisv.ro

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

ȘTIRI