Comuna Drăgușeni derulează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”Actualitate

Comuna Drăgușeni derulează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”

       Accesări: 307

U.A.T. Comuna Drăgușeni, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 03.08.2023 proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Drăgușeni, Județul Suceava”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul proiectului vizează asigurarea infrastructurii și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare in vederea asigurarii unui proces educațional de calitate, modern și incluziv în Comuna Drăgușeni, județul Suceava, respectiv „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Drăgușeni, Județul Suceava”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.053.043,04 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fără TVA 884.910,11 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 168.132,93 lei.

Data de început a proiectului este 03.08.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 17 luni.

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-0211

Date de contact: Comuna Drăgușeni, cu sediul în localitatea Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava, tel.0230/536 359, fax 0230/536 359, E-mail: primaria_dragusenisv@yahoo.com, https://comunadragusenisv.ro

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

ȘTIRI