Accesări: 717

Sesiune de testare în școli și colegii. Luni și marți au loc simulările probelor scrise ale examenului de evaluare națională pentru elevii din anul terminal al ciclului gimnazial. Pe 29 martie va fi susținută proba scrisă la Limba și literatura română, iar pe 30 martie se va desfășura proba scrisă la matematică.

În municipiul Fălticeni la sesiunea de testare sunt înscriși 260 de elevi, iar la nivelul județului Suceava sunt peste 5.000.

Organizarea și desfășurarea examenului va avea loc în șase de centre de examen, la Școlile „Alexandru Ioan Cuza”, „Ion Irimescu”, „Ioan Ciurea” și „Mihail Sadoveanu”, cât și la Colegiile „Nicu Gane” și „Mihai Băcescu” unde există câte o clasă a opta.

Probele încep la ora 9

Probele vor începe la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Elevii claselor a opta au la dispoziție de două ore pentru susținerea probei scrisă, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor.

Rezultatele obținute la simularea națională vor fi comunicate elevilor și vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii și dezbateri la nivelul clasei. Profesorii vor comunica rezultatele la ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Restricții pe durata simulării

Elevilor le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete dar și manuale, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare, precum telefoanele sau tablete.

Elevilor nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți elevi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Măsuri de protecție în clase

În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate un set de măsuri de prevenire și protecție:
• la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;
• vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
• se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide;
• în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV 2;
• intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
• existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
• în sălile de clasă examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi, pe rânduri și între rânduri, de 1 m unul față de celălalt;
• pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

ȘTIRI