Ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoaneActualitate

Ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoane

       Accesări: 65

Cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane, celebrată anual la data de 18 octombrie, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a lansat Campania ”Exploatarea ucide suflete – Alege să CUNOŞTI, Alege să nu JUDECI, Alege să PREVII”, care se va desfăşura în perioada octombrie – martie 2014.

Scopul campaniei este de a contribui la reducerea cererii din perspectiva celor trei forme de exploatare (sexuală, cerşetorie, muncă) prin informarea grupului ţintă şi a publicului larg asupra condiţiei victimei, a metodelor de recrutare şi a repercusiunilor legale.

Campania ANITP îşi propune în premieră să utilizeze mijloace inovatoare de comunicare, prin utilizarea noilor tehnologii, pentru a asigura o diseminare eficientă a mesajului atitrafic către un public larg şi eterogen

Componenta online urmăreşte dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor de social media prin lansarea unui concurs cu premii online, care presupune cunoaşterea unor informaţii de bază cu privire la cele trei tipuri de exploatare şi redactarea unui scurt eseu, în care concurenţii trebuie să justifice de ce nu ar utiliza serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual, prin cerşetorie sau prin muncă. Cele mai creative eseuri vor fi premiate de ANITP.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

În paralel cu desfăşurarea concursului, ANITP va promova mesaje şi advertoriale online cu privire la condiţia victimei, tipurile de exploatare şi repercusiunile legale. Campania online va fi promovată prin reţelele de socializare cu sprijinul Centrelor Regionale ale ANITP şi al partenerilor instituţionali şi din societatea civilă.

Pe componenta outdoor, materialele campaniei sunt structurate pe trei categorii de exploatare (sexuală, cerşetorie, muncă), şi vor fi distribuite la nivel naţional, de către reprezentanţii Centrelor Regionale, în locaţii adecvate potenţialelor grupuri ţintă vizate pentru reducerea cererii, pe categorii de exploatare. Reprezentanţii A.N.I.T.P., vor derula o serie de activităţi preventive specifice, respectiv: întâlniri cu elevii şi studenţii organizate în cadrul unităţilor de învăţământ; activităţi de diseminare în diferite spaţii publice a materialelor informative realizate; postări ale materialelor de promovare în spaţii cu grad ridicat de vizibilitate: sedii ale consiliilor locale, primăriilor, societăţi comericiale, aeroporturi, mijloace de transport public, gări, autogări, zone adiacente instituţiilor de cult, etc.; activităţi de diseminare a materialelor informative în cadrul târgurilor de locuri de muncă; diseminarea materialelor în cluburi, baruri, spaţii de cazare, etc..

În anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, data de 18 octombrie a fost desemnată Zi Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. Acest demers a fost considerat un pas importantîntreprins de către Comisia Europeană în contextulasumării, pe termen lung, a angajamentului de a preveni şi combate traficul de fiinţe umane.

Potrivit datelor statistice, la nivelul anului 2013, din totalul de 896 victime identificate, 577 au fost de sex feminin, 300 având sub 18 ani. Din acestea, 439 au fost exploatate sexual, 375 au fost exploatate prin muncă, iar 82 prin cerşetorie, pornografie şi obligare la comiterea de furturi.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

ȘTIRI