- Cronica de Fălticeni - https://www.cronicadefalticeni.ro -

Un medic din Suceava și un jurist din Pașcani candidează pentru funcția de manager al Spitalului Municipal Fălticeni

Examen important la cea mai mare unitate medicală din municipiu. Funcția de manager a spitalului din Fălticeni este scoasă concurs, după ce mandatul actualului șef pe probleme administrative s-a încheiat. Postul este râvnit de doi candidați, un jurist și un medic.

Jurista Mihaela Amariei și medicul Vlad Morariu sunt persoanele care aspiră la funcția de manager al Spitalului Municipal Fălticeni, unitate cu o zonă de adresabilitate de peste 150.000 de persoane.

Cei interesați au putut depune dosarele de participare la secretariatul unității, între 12 aprilie și 22 mai.

Membrii comisiei de concurs au anunțat astăzi rezultatele privind selecția dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de manager. Ambii candidați au fost declarați admiși în urma analizei dosarelor.

Persoanele care pot participa la concurs trebuie să fie absolvenții unei instituții de învățământ superior medical sau economico-financiar, au cursuri de perfecționare în domeniul managerial sau management sanitar, economic sau administrativ, au cel puțin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată și nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.

Candidații pentru postul de manager au trecut de prima din cele două etape.

Prima probă, una eliminatorie, a constat în analiza dosarelor fiecărui candidat. A doua probă va fi susținerea unui proiect de management, de 15 până la 20 pagini, în fața unei comisii de specialitate formată din patru persoane numite de Consiliul de Administrație.

Proiectul de management trebuie să evidențieze modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare a temei de concurs.

Fiecare candidat va fi evaluat pe baza unui fișe de abilități manageriale în care vor fi trecute notele pentru aptitudini de comunicare, capacitatea de analiză, sinteză, strategie și planificare, apoi abilități și experiență în gestionarea resurselor umane, aptitudini de gestionare a conflictelor și a situațiilor de criză, cunoașterea și capacitatea de a pune în practică legislația revelantă în domeniul sanitar.

Pentru a fi considerați admiși, participanții la concurs trebuie să obțină nota finală minimă 7.

Candidații își vor putea susține proiectul în perioada 24 mai – 6 iunie.

Jurista Mihaela Amariei, originară din Pașcani, a fost timp de mai multe luni manager al Spitalului General C.F. din Paşcani, cel mai vechi spital din rețeaua Căilor Ferate din țară.

Prin ordin de ministru, ea a fost numită în ianuarie 2013 ca manager al unității medicale aflate sub coordonara Ministerului Transporturilor. Ulterior, contractul de manager interimar a fost prelungit de două ori, în ianuarie şi august 2016. Interimatul s-a încheiat în martie 2017, când ministerul de resort a numit un alt manager interimar.

Medicul Vlad Morariu își încheie mandatul de trei ani pe care l-a început la data de 1 aprilie 2014.

Medicul ortoped, născut la Suceava, asigurase interimatul pentru șase luni, din 1 octombrie 2013 și până pe 31 martie 2014, când l-a înlocuit pe economistul Mircea Lupu. Mandatul medicului Vlad Morariu s-a încheiat pe 22 mai 2017.