Un florilegiu îngerescCultură

Un florilegiu îngeresc

       Accesări: 147

E sublimul moment al cuminecării în Altar a slujitorilor lui Dumnezeu. Smerita comuniune se săvârşeşte sub ţesătura din fir de aur şi borangic a cântărilor de la strană, imnice şi răscolitoare, suind spre cerul îmbrăţişat cu trăirea cea atotcuprinzătoare. Câtă dăruire şi ce sporire de emoţie capătă glasurile când acestea se rostuiesc din făpturile îngereşti ale unor copii! Atunci legătura dintre cer şi pământ, făptuită la ceasul împărtăşirii cu Sfânt Sângele şi Trupul Mântuitorului, capătă străluminarea acelui de poveste „ziurel de ziuă“. E clipa fericită când toate-s una în duh.

Asta ne dăruiesc cei 50 de copii ai Grupului „Balada“ al Casei Copiilor din Fălticeni, plăsmuit din marea iubire de frumos şi autentic a celei care este „Floarea din grădina“ cântecului românesc, învăţătoarea Maria Tănase. Harul său pedagogic, darul muzical primit prin părinţii ei de la Dumnezeu, preocuparea statornică pentru valorile adevărate ale folclorului, exigenţa şi generozitatea au temeinicit o carieră de interpret, dar şi una nu mai puţin însemnată de îndrumător. Maria Tănase a ctitorit în urmă cu 36 de ani Grupul „Balada“, unul al copiilor şi dascălilor lor. Şi-a propus şi a izbutit să transforme „Balada“ într-o instituţie demnă de respect, impunând un program ambiţios şi mai ales punându-l în operă. Este vorba de scoaterea la lumină a zăcămintelor creaţiei populare din ţinutul Fălticenilor şi interpretarea acestora în respectul autenticului, al originalităţii. Aceste strădanii se regăsesc în 2 CD-uri de colinde şi unul dublu, reunind cele mai reprezentative piese din repertoriu cântate în spectacole de ţinută de-a lungul şi de-a latul ţării, bine primite de un public larg, sedus de fiecare dată de reavăna revărsare de frumuseţe de demult în veşmânt contemporan. Arta interpretativă a Grupului „Balada“ a încântat şi telespectatorii, şi ascultătorii din toată ţara în emisiuni care i-au avut ca protagonişti mult preţuiţi la Radio România, la TVR şi la alte posturi de radio şi televiziune. Sunt memorabile prezenţele lor pline de candoare şi har din „Tezaur folcloric“, acea emisiune care a făcut istorie, sub prestigioasa semnătură a Marioarei Murărescu, coborâtoare şi ea dintr-o seminţie preoţească. După 1990, una dintre direcţiile programatice ale Mariei Tănase şi ale Grupului „Balada“ a fost cultivarea muzicii sacre, mai ales a celei de factură bizantină. Grupul fălticenean a cântat în biserici, a luat parte la concertele de Crăciun organizate sub egida instituţiilor ecleziastice. Se adaugă acum iniţiativa alcătuirii unui CD de pricesne. Un florilegiu de 30 de asemenea piese, intitulat „Ţie, Doamne“, cuprinde tulburătoare cântări de slăvire a Dumnezeului şi de mărturisire a dragostei curate pentru înalturile cereşti, ieşite din potire de curăţie copilărească şi urcând în zbor de ciocârlie spre tăriile cerului. Se aud, răsună aidoma cetelor din împărăţia de dincolo, în vreme ce preoţii se întâlnesc prin Euharistie cu Dumnezeu. Cele 30 de rostiri se rânduiesc într-un buchet de bijuterii vocale, care, graţie frăgezimii, purităţii vocale a copiilor şi transpunerii lor sincere în starea de comuniune, deplină şi împărtăşire dumnezeiască, capătă strai diamantin îngeresc.

Este acesta fructul dăruirii şi al meticuloasei pregătiri timp de doi ani de audiţii, repetiţii în ambianţa de rugăciune a bisericilor din această parte de ţară. E jertfa unor copii cu stea în frunte şi nu mai puţin a îndrumătoarei lor cu vocaţia jertfelniciei, învăţătoarea şi cântăreaţa Maria Tănase. Ni se oferă din toată inima odată cu apariţia acestui CD în preajma Sfintelor Paşti bucuria muzicii ieşite din filonul cel de aur şi pietre preţioase al unei inestimabile moşteniri lăsate de Biserica Răsăritului. Suntem poftiţi să ne împărtăşim din tezaurul pricesnelor în ceea ce au acestea mai splendid şi etern. Şi se înalţă sunetul lor spre bolţile cereşti cu smerenia şi curăţia fântânilor cu apa cea neîncepută, cu gust primăvăratic de câmp abia înverzit şi presărat cu cele dintâi flori în crudităţi ingenue. Asculţi şi simţi mângâierea Domnului şi mireasma raiului pogorât pe pământ.

Grigore Ilisei

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Ziarul Lumina, 7 aprilie 2015

ȘTIRI