Trei cadre didactice și un preot au fost distinși cu titlul de „Cetățean de onoare” al Comunei RădășeniRural

Trei cadre didactice și un preot au fost distinși cu titlul de „Cetățean de onoare” al Comunei Rădășeni

       Accesări: 2028

Oamenii valoroși primesc recunoaștere publică. Munca de o viață le este răsplătită prin cele mai înalte titluri oferite la nivel local. Comuna Rădășeni nu duce lipsă de persoane care s-au remarcat prin calități umane și profesionale deosebite.

Anul acesta în galeria Cetățenilor de onoare au intrat trei cadre didactice și un preot.

Învățătorul Gheorghe Păun, profesoara Nicoleta Tulbure, profesorul Grigore Arseni și preotul Constantin Rotar întregesc grupul oamenilor iluștri din așezarea rădășeneană.

Evenimentul prin care s-a oficializat decernarea distincțiilor a fost organizat de autoritățile locale la jumătatea lunii iunie. În deschiderea acestuia un sobor de preoți au oficiat o slujbă de binecuvântare.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Festivitatea, desfășurată la Căminul Cultural din Rădășeni, a avut loc în prezența unui public numeros, aproximativ 200 de persoane. Printre aceștia s-au aflat foști colegi de catedră, preoți, elevi, prieteni și rude care au ținut să fie alături de cei patru oameni de seamă.

După un discurs introductiv, primarul Neculai Perju le-a înmânat titlul de „Cetățean de Onoare” amintind înaintea acordării fiecărei distincții date biografice și realizările pe plan profesional ale învățătorului Gheorghe Păun, profesoarei Nicoleta Tulbure, profesorului Grigore Arseni și preotului Constantin Rotar.

Învățătorul Gheorghe Păun

S-a născut pe 13 iunie 1953, într-o familie de oameni gospodari din satul Lămășeni. A urmat ciclul primar și gimnazial în satul natal având ca profesor și mentor pe apreciatul profesor Mihai Niculăiasa.
În anul 1969 este admis la Liceul pedagogic de învățători din Suceava pe care l-a absolvit cu media 9,75.

Între anii 1976–1978 a absolvit cursurile Facultății de Învățământ Pedagogic al Institutului de Învățământ Superior din Bacău, apoi în anul școlar 1978-1979 a revenit în satul natal fiind încadrat ca profesor de limba franceză la Școala Generală Lămășeni.

Din anul 1990 pînă în 2004 a fost director al Școlii cu clasele I-VIII din Lămășeni.

Începând cu anul 2005 și până în prezent și-a desfășurat activitatea în aceeași școală, a educat și modelat generații întregi de elevi, fiindu-le alături în momentele importante din viața lor.

A participat activ la viața socială a comunității, având un rol important în păstrarea tradiției și folclorului prin înființarea unui grup de fluierași și a unui grup vocal instrumental.

Între anii 1979-1983 a participat la Festivalul național „Cântarea României” cu formația de fluierași ai Școlii Lămășeni obținând cea mai mare distincție și premiul I pe țară.

În perioada anilor 2005-2010 a participat la concursul județean de folclor „Comori de suflet românesc”, obținând premii de excelență și premii I cu formația de fluierași, cu grupul vocal – instrumental cât și cu ansamblul „Fluierașul” Lămășeni, ansamblu format din 54 de persoane elevi, adulți cât și vârstnici. Totodată, a participat și la festivalul folcloric „ Șezătoarea” din Fălticeni atât la secțiunile copii și adulți, obținând ani la rând locul I.

Se știe că în spatele fiecărui om bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care sculptează caracterul și sufletul este, neîndoielnic, învățătorul.

Profesorul Grigore Arseni

S-a născut intr-o familie de rădăşeneni, pe 17 septembrie 1950. Încă de la început s-a remarcat ca elev studios al Școlii Generale Lămășeni și mai apoi ca elev al Liceului Nicu Gane Fălticeni. Mai apoi devine absolvent al Facultății de matematică „Alexandru Ioan Cuza” Iași – secția pedagogică.

Timp de 42 de ani, din 1976 și până în prezent, a fost profesor de matematică în comuna Rădășeni, dintre care 9 ani la Școala Generală din Lămășeni având totodată funcția de director al școlii și de 33 de ani la Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni, din care 20 de ani a fost directorul școlii.

De-a lungul carierei sale a obținut toate gradele didactice, precum și gradația de merit ca director între anii 2008-2012.

A urmat numeroase cursuri de perfecționare ca profesor de matematică și ca director, cursuri de inițiere în management, operare pe calculator, de consiliere și orientare, de formare continua etc , fiind conștient că angajamentul faţă de continua perfecţionare este cheia atingerii propriului potenţial şi a succesului şi mai mult de atât că un profesor nu este numai un transmiţător, ci şi un model pentru elevii săi.

Pentru spiritul de disciplină, cinste și modestie, pentru dăruirea în muncă, dar mai ales pentru năzuința de desăvârșire continuă şi exigența mai întâi fața de sine şi apoi faţă de elevii săi , el este un model demn de urmat pentru toţi.

Profesoara Nicoleta Tulbure

Cei ai cunoscut-o ca atât în mediul profesional cât şi în cel familial, au certitudinea că nu există o îmbinare mai armonioasă şi mai valoroasă între principiile morale şi tradiţiile noastre populare, o desăvârşire, a spiritului naţional românesc.

Absolventă a Universităţii din Timişoara, Facultatea de Filologie, specializarea Limba şi literatura rusă şi limba şi literatura română, Nicoleta Tulbure și-a legat destinul de comuna Rădășeni din anul 1981 când, prin repartizare, și-a început cariera ca profesor de limba rusă la Şcolile Gimnaziale din Rădăşeni şi Lămăşeni şi aici a rămas.

Cariera didactică însumează 37 de ani de activitate neîntreruptă la Şcolile din Rădăşeni şi Lămăşeni. În toţi aceşti ani , a îndrumat 9 serii de elevi (aproximativ 3000 de elevi) în calitate de diriginte.

Din anul 2000 a continuat ca profesor de limba română la Şcoala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni.

A obţinut examenul de definitivat în învăţământ în anul 1989, a urmat şi promovat cursurile de perfecţionare organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a obţinut gradul II în anul 1990, respectiv gradul I, în anul 1995, cu media 10.

Între 2008 și 2013 a ocupat funcţia de director la Şcoala Gimnazială „Ion Lovinescu” din Rădășeni. În această calitate a organizat şi desfăşurat cu mare succes sărbătorirea a 150 de ani de existenţă a şcolii.

Consilier educativ în perioadele 1984-1989 şi 2000 -2008 , membru în Consiliul de administraţie al şcolii, responsabilă cu activităţile de formare continuă şi cu cele ale comisiei de organizare a timpului liber al elevilor, dar şi responsabila comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română (1997-2000).

De-a lungul carierei, a obţinut 2 gradaţii de merit ca profesor de limba română şi ca director.

Având un dozaj armonios între calităţile ideale ale unui bun profesor, dragoste autentică pentru materia pe care o predă, simpatie pentru elevii săi şi rigoare bine temperată, dublate de un limbaj limpede şi atrăgător şi de o ţinută cu adevărat elegantă, profesoara Nicoleta Tulbure a reuşit să obţină componenta cea mai eficientă într-un proces formativ de succes şi anume capacitatea de a stârni şi de a întreţine admiraţia elevilor.

Preotul Constantin Rotar

Este absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ și a fost hirotonit preot în 1975 pentru Parohia Reuseni. În toamna anului 1990 a fost instalat la Rădăşeni de către P.S. Pimen Suceveanul, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, primind distincția de iconom stavrofor la Biserica Voievodală din Rădășeni, pe 25 noiembrie 1990.

O realizare remarcabilă pentru comunitatea noastră, posibilă datorită strădaniei preacucernicului preot Constantin Rotar, este restaurarea completă și conservarea Bisericii voievodale construită de Tomșa Vodă, între anii 1611-1622.

Cu vechea sa istorie, încă din vremea domnitorului, Biserica „Sfinții Mercurie și Ecaterina”, stâlp de credință și spiritualitate, aduce și astăzi urmașilor Sfântului Ștefan cel Mare, pace și binecuvântare precum și mândria de a fi locuitor al acestor meleaguri.

Timp de 10 ani, atât cât au durat lucrările din şantierul deschis pentru refacerea bisericii (1998-2008) preotul, Constantin Rotar a coordonat activitatea de restaurare a bisericii în interior şi la exterior.

Lăcașul a primit un acoperiş nou de şindrilă și un pridvor asemănător celui original. Apoi au urmat lucrările pentru restaurarea valoroasei picturi murale, aducerea unui nou mobilier din stejar, schimbarea instalaţiei electrice şi termice, precum și îmbunătățirea casei de prăznuire dotată cu cele necesare.

Grigore Ilisei creionează în „Pisanii de azi și de demult” această realizare deosebit de importantă a preotului Rotar: „…Bisericuța din livada Rădășenilor este o izbândă a artei construcțiilor bisericești din lemn din România. Amenințată să-și piardă frumusețea originară, pândită chiar de primejdia dispariției, lăcașul a avut norocul să fie păstorit de un slujitor vrednic în a-i reda chipul dintâi, cum a fost acesta făurit cu har și măiestrie de meșterii cei mari, calfe și lemnari. Acesta este părintele Constantin Rotaru, care a venit ca paroh la Biserica lui Tomșa în 1991. Slujise mai-nainte la biserica lui Ștefan cel Mare de la Reuseni. Așa cum s-a străduit acolo să refacă ctitoria ștefaniană, la fel la Rădășeni, a dorit cu ardoare să scoată la lumină comoara ce stătea ascunsă într-un colb gros. Și-a reușit răbduriu și dăruit să adune comunitatea, să deschidă visteriile statului și cele private și să aducă la Rădășeni, meșteri din Maramureș, din București și Suceava în stare a reda veșmântul de odinioară bătrânei ctitorii voievodale. Și astfel bisericuța și-a recăpătat splendoarea în care a fost plăsmuită cu aproape patru veacuri în urmă.″

Preot cu o pregătire spirituală de o frumuseţe aparte,a găsit întotdeauna un sfat şi o vorbă înţeleaptă, de îmbărbătare, pentru toţi credincioşii, Constatin Rotar este o pildă de statornicie a credinţei şi de trăire duhovnicească.

ȘTIRI