Ţara de Sus, de mai susCultură

Ţara de Sus, de mai sus

       Accesări: 148

Alex Ştefanescu- „În extremitatea nordică a ţării, la Suceava, trăieşte şi scrie Doina Cernica, o scriitoare talentată deghizată de o viaţă intregă în ziaristă.”

  Mă bucură faptul că mă număr printre fericiţii posesori ai celor două volume ale d-nei Doina Cernica-scriitoare, ziaristă-unite sub titlul de mai sus.

  Cum despre o carte, şi ce carte, se poate vorbi oricând, îmi fac o datorie de onoare din a scrie câteva rânduri despre ultima realizare a acestei doamne.

  Mă desprind cu greu dintre paginile cărţii, parcă mă întorc de undeva de departe, din trecut, dar şi din prezent. În faţa ochilor mei plutesc siluete, unele cunoscute, altele necunoscute decât din paginile acestor volume. Mi-ar fi extrem de greu să pomenesc nume pentru că s-ar putea, nu, precis nu aş sti să aleg, toate având aceeaşi impotanţă şi strălucire, de aceea o voi menţiona doar pe Dani-Madlen Zărnescu, artist plastic, graficiana ale cărei lucrări împodobesc copertele volumelor autoarei în semn de omagiu pentru sora sa iubitoare, plecată prea timpuriu către tărâmul liniştii. Revenirea la cotidianul parcă decolorat se face greu, ca trezirea dintr-un vis frumos care aş fi dorit sa continue la nesfârşit.

   Cu gingăşia şi graţia stilului bine cunoscut ale scrisului său, autoarea presară momente şi întâmplări din viaţa personalităţilor cu care s-a intersectat de-a lungul multor ani dăruiţi profesiei sale şi de ziaristă.

  Cu intenţia de a aduce un prinos de preţuire, dacă mai este nevoie, pentru munca imensă îmi repet sentimentul meu de ” invidie luminoasă” faţa de norocul, şansa de a se fi întâlnit cu toate acele personalităţi, evenimente, călatorii care au transformat-o într-un adevărat seif uman al acestor valori, un seif deschis cu generozitate către cititorii care iubesc şi admiră scrisul Domniei Sale.

  Autoarea a adunat în cele două volume, de câte 660 de pagini volumul unu şi peste 500 de pagini volumul doi, imagini ale publicisticii din ultimele două decenii de activitate ziaristică. În primul volum sunt reunite lucrările axate pe evenimentele dedicate cărţilor, a scrisului şi autorilor acestora, iar în cel de-al doilea volum sunt cuprinse cele consacrate artelor vizualului, a spectacolului colorat cu peneluri, cu armoniile muzicii sau ritmurile dansului.

  Iată, în cel de-al doilea volum, întalnim interviurile realizate cu (unii regretaţi şi neuitaţi) artişti plastici de renume dar şi interpreţi din diferite genuri, stiluri muzicale, cu oameni de litere de dincolo de Prut care duc dorul ţării mame. Dar câte alte personalităţi şi instituţii de artă şi cultură, edili preocupaţi de acest domeniu, sunt cuprinse în fiecare pagină a acestei vaste lucrări realizate de minunata Doamnă.  

  Aceloraşi nume le sunt dedicate mai multe scrieri ale autoarei, după cum au fost şi evenimentele închinate acestora: aniversări, vernisaje, expoziţii, spectacole pentru că personalităţile sunt atât de numeroase şi diferite între ele, dar cu toate slujind cu credinţă şi, mai ales, bucuria de a dărui frumosul celor ce apreciază harul fiecăreia în parte. Pe multe dintre acestea le cunoşteam doar după nume, acum însă am avut prilejul să aflu mult mai multe despre ceea ce le-a făcut cunoscut numele şi le-a adus renumele, despre harurile şi preocupările fiecareia dintre ele. Chiar dacă multe nu mai sunt printre noi, ele sunt pomenite, amintite prin acţiunile organizate de către foruri abilitate cu prilejul zilelor de naştere, a dispariţiei dintre noi, sau pur şi simplu pentru a li se aduce un prinos de mulţumire pentru ceea ce au reprezentat în viaţa societăţii. Bucuria cititorului este cu atât mai mare atunci când işi dă seama că un anumit om de cultură i-a fost sau îi este contemporan, că îl poate vedea pe el şi opera sa. Nu sunt uitaţi nici cei mai tineri, cei aflaţi abia în formare.

  Repet, nu pot exemplifica nume din teama de a nu reuşi a selecta dintre atâtea, iar ca să le menţionez pe toate nu mi-ar ajunge nici spaţiul dar nici timpul, ceea ce reprezintă un prilej de mândrie şi bucurie pentru cetăţenii judeţului nostru.

  Nu sunt convinsă că voi reuşi să redau prin modestele mele rânduri bogăţia cuprinsului celor două volume ale scriitoarei, mai ales gândindu-mă la volumul de muncă depus de către acesta pentru a reda din activitatea proprie de două decenii pe cele mai importante, pentru că toate sunt importante dacă ne referim şi la faptul că autoarea realizează de ani de zile pagina de Literatură şi Artă a ziarului “Crai nou”.

  Diversitatea cuprinsă în cele două voluminoase volume le face şi mai interesante şi atractive şi prin culoarea-evident imaginară-dată de autoare rândurilor sale, satisfacând astfel dorinţa de frumos a celor ce le parcurg paginile. Sunt cărţi de referinţă pentru diversitatea culturii dezvoltate în acest colţ de ţară, pentru mulţimea celor care mânuiesc condeiul, dalta, penelul, instrumentele muzicale dar şi glasul. Toate acestea ar trebui să ne facă mândri pe noi, cei ce vieţuim aici, şi chiar suntem, iar mulţumirile şi omagiul nostru pentru acestea sunt oglindite prin toate locaşurile culturale dedicate lor, prin scrierile diverşilor autori şi ale manifestărilor omagiale. Consider că cele două cuprinzătoare volume ale doamnei Doina Cernica reprezintă tocmai chintesenţa modului de a le nemuri prin rândurile dense, prin frumuseţea descrierii fiecărei personalităţi, prin interviurile realizate cu acestea, prin toate manifestările dedicate lor şi la care autoarea a fost mereu prezentă.

  V-am citit volumele, Doamnă, cu atenţie, interes şi mai ales cu bucuria împlinirii visului de cunoaştere mai îndeaproape a atâtor nume ale literaturii şi artei prin intermediul scrisului dumneavoastră, prin felul în care le înconjuraţi într-o aură de preţuire şi recunoaştere a harului fiecăruia; prin scrierile şi descrierile cu prilejul atâtor evenimente le aduceţi un omagiu, ni-i readuceţi în memorie şi ne oferiţi ocazia să îi revedem cu ochii minţii, ai cititorului, ai iubitorului de cultură ca în felul acesta să ne aducem şi noi prinosul nostru de închinăciune întru neuitarea lor.

  Din cartea “Ţara de Sus, de mai sus” a doamnei Doina Cernica se desprinde concluzia că indiferent de vremuri, de felul în care se vor schimba ele din punct de vedere politic şi economic, cultura, arta, tot ceea ce este frumos pentru sufletele noastre, nu numai că nu va dispărea niciodată, ci ele îşi vor indeplini menirea mereu şi mereu. De aceea şi aceste rânduri se doresc a reprezenta omagiul meu pentru doamna Doina Cernica, omul, scriitoarea, reportera, cea care le este alături tuturor celor care iubesc frumosul artelor scrise, vorbite, pictate, cântate, dansate şi care prin mânuirea cu har a condeiului ne oferă aceste minunate pagini.

  Vă mulţumesc şi vă doresc neostenit condei pe mai departe…

ȘTIRI