Spitalul Fălticeni scoate la concurs postul de managerActualitate

Spitalul Fălticeni scoate la concurs postul de manager

Cea mai importantă funcție din sistemul medical local este vacantă. Postul de manager al Spitalului Municipal Fălticeni, unitate arondată unei zone cu peste 150.000 de persoane, este scos la concurs. Începând de astăzi și până pe 22 mai candidații își pot depune dosarul la secretariatul unității de pe strada Ion Creangă nr.1.

Actualul manager Vlad Morariu își încheie mandatul de trei ani pe care l-a început la data de 1 aprilie 2014. Înainte de aceasta, medicul ortoped sucevean asigurase interimatul pentru șase luni, din 1 octombrie 2013 și până pe 31 martie 2014.

Candidații care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească mai multe criterii.

Potrivit datelor anunțate de Consiliul de Administrație al Spitalului, persoanele care se vor înscrie trebuie să fie absolvenții unei instituții de învățământ superior medical sau economico-financiar, au cursuri de perfecționare în domeniul managerial sau management sanitar, economic sau administrativ, au cel puțin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată și nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.

Concursul pentru postul de manager se va desfășura în două etape. Prima probă este una eliminatorie și va consta în analiza dosarelor fiecărui candidat. A doua probă va fi susținerea unui proiect de management, de 15 până la 20 pagini, în fața unei comisii de specialitate formată din patru persoane numite de Consiliul de Administrație.

Proiectul de management trebuie să evidențieze modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare a temei de concurs.

Pentru a fi considerați admiși, participanții la concurs trebuie să obțină nota finală minimă 7.

Fiecare candidat va fi evaluat pe baza unui fișe de abilități manageriale în care vor fi trecute notele pentru aptitudini de comunicare, capacitatea de analiză, sinteză, strategie și planificare, apoi abilități și experiență în gestionarea resurselor umane, aptitudini de gestionare a conflictelor și a situațiilor de criză, cunoașterea și capacitatea de a pune în practică legislația revelantă în domeniul sanitar.

Concursul se va organiza în perioara 23 mai – 6 iunie 2017 la sediul Spitalului Municipal Fălticeni.

Dacă nu vor fi contestații, noul manager al unității medicale va fi instalat în funcție până pe 15 iunie.

ȘTIRI